Nieuwsberichten

Vierde eZine open access: Het belang van “international alignment”

Vierde eZine open access: Het belang van “international alignment”

Het doel om 100% open access voor wetenschappelijke publicaties te bereiken in 2020 komt in beeld. Dat betekent dat er veel gaande is om dit te bereiken. In het nieuwe eZine over open access ‘International alignment’ kunt u lezen wat de VSNU in samenwerking met haar partners afgelopen jaar heeft gedaan, en kunt u uw mening geven over verschillende ontwikkelingen. In de eZine wordt nader ingegaan op International alignment als rode draad voor de toekomst; steeds meer wordt duidelijk dat het nodig is om  internationaal gezamenlijk op te trekken in de onderhandelingsstrategieën en als het gaat om de voorwaarden die financiers stellen aan publicaties. Wetenschappelijk onderzoek is internationaal en kent geen grenzen. 

Vijf pijlers naar open access
In de eZine 'Open Access - International Alignment' worden de ontwikkelingen die spelen op de vijf pijlers naar open access nader toegelicht. Daarbij is in het kader van de onderhandelingen bijvoorbeeld aandacht voor de voorwaarden die worden gehanteerd bij het aangaan van contracten met uitgeverijen. Ook is onder monitoring in beeld gebracht wat op hoofdlijnen de verschillen in publicatieculturen zijn op diverse wetenschapsterreinen. De ontwikkelingen voor de toekomst komen aan bod in het benoemen van een aantal belangrijke trends die bijdragen om scenario’s te ontwikkelen voor de komende jaren. En tot slot komt de Bill & Melinda Gates foundation aan het woord om hun fundersperspectief op de ontwikkelingen in open access toe te lichten.

Darco Jansen nieuwe VSNU programmamanager OA en OS 
Naast international alignment is ook alignment in het speelveld van open access en open science nodig. Om die reden geeft Wilma van Wezenbeek per 1 maart 2019 het stokje door aan de nieuwe programmamanager open access én open science van de VSNU, Darco Jansen. Samen met de nationale en internationale stakeholders zal hij zich inzetten om nog sterker transparantie in de wetenschap op de kaart te zetten.
 

De eZine is ook in het Engels beschikbaar