Nieuwsberichten

Universiteiten werken voortdurend aan verbetering promotiepraktijk

Universiteiten werken voortdurend aan verbetering promotiepraktijk

Uitgangspunten voor ‘gezonde praktijk’ gepresenteerd door commissie van rectoren magnifici

In november 2018 hebben de rectoren van de 14 bij de VSNU aangesloten universiteiten opdracht gegeven aan een commissie om te komen tot een leidraad voor een gezonde promotiepraktijk. Universiteiten bewaken uiteraard voortdurend zelf de kwaliteit van promoties. De kwaliteit van promoveren is in Nederland dan ook consistent hoog. Tegelijk zijn er uitdagingen die het hele stelsel aangaan: denk aan de groei van het aantal (internationale) promovendi en het toenemende belang van datamanagement, open science en maatschappelijke impact. Het document ‘Een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel’, opgesteld onder aanvoering van vier rectoren magnifici, biedt een handreiking voor de toekomst. Commissielid en Rector Magnificus van de Radboud Universiteit Han van Krieken: “Het behouden van de hoge kwaliteit van onze promoties is een belangrijke opgave die ons allemaal raakt: wetenschappers, bestuurders en vooral ook de promovendi zelf. In dit stuk staan belangrijke uitgangspunten waaraan elke universiteit zelf uitvoering geeft”.

In het document staan uitgangspunten die door alle 14 universiteiten worden onderschreven. Het betreft bijvoorbeeld een heldere registratie van het aantal en de verschillende typen promovendi, de inbedding van promovendi in Graduate Schools, de opleiding en begeleiding van promovendi en de beoordeling van het proefschrift. Daarnaast bevat het document een aantal aanbevelingen met betrekking tot de invulling van de uitgangspunten. Hierbij is ruimte voor lokale diversiteit. 

De commissie zet haar werk de komende tijd voort. Nog voor de zomer van 2019 formuleert de commissie aanbevelingen over het beleid met betrekking tot begeleidingsfees en over de monitoring van de gemaakte afspraken. Ook publiceert de VSNU op die termijn via de website een eerste inventarisatie van het aantal promovendi, naar verschillende typen aanstelling. Op langere termijn zal de registratie van promovendi structureel anders worden ingericht, waarmee definitieverschillen definitief tot het verleden behoren. Commissielid en Rector Magnificus van Wageningen University & Research Arthur Mol: “Ik ben een recreatief saxofoonspeler en ik zie daarbij paralellen met de promotiepraktijk op universiteiten: een hoog niveau vergt discipline, jezelf scherp houden en voortdurend investeren in verbetering. Dat doen we ook met dit document. Het begeleiden van promovendi vormt een belangrijke taak voor de universiteiten en we houden zelf de lat hoog”.