Print
 
 

Open access publicaties

Open access heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Het zorgt voor een samenleving waarin ook de huisarts, de startende ondernemer en de leraar voor de klas kunnen profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 

De Nederlandse universiteiten zijn een groot voorstander van open access en hebben zich hier de afgelopen jaren op uiteenlopende manieren voor ingezet. Ook onderzoekers hebben baat hebben bij open access publiceren. Deze publicaties bereiken namelijk een groter publiek en worden doorgaans meer geciteerd. En als open access goed wordt georganiseerd dan heeft het voor de onderzoekers geen impact op de werkwijze van het aanbieden van een artikel voor publicatie. Meer over open access vindt u in de Factsheet open access.

 

Open Access publicaties Universiteiten


Uit onderstaande cijfers blijkt dat 50% van de peer-reviewed artikelen uit 2017 van 14 Nederlandse universiteiten open access beschikbaar is (op een totaal van 55.713 artikelen). Dit was 42% bij de artikelen uit 2016. Bij de meeste universiteiten valt het percentage open access artikelen het hoogst uit voor de categorie “Gold, niet DOAJ classified”. 

 

 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op lokale meetmethoden die onderling van elkaar kunnen verschillen. Dit kan van invloed zijn op (vergelijkende) totaalcijfers. Wel is er gebruik gemaakt van het gezamenlijke Definition Framework van de VSNU. Alle artikelen uitgegeven in het meetjaar met één of meerdere auteurs verbonden aan een Nederlandse universiteit zijn door de instellingen onderzocht. Hierbij is alleen gekeken naar artikelen die 1) gericht zijn op een wetenschappelijk publiek, 2) een ‘peer review’ hebben ondergaan en 3) gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk tijdschrift. 

 

Nederland & Internationaal


De afgelopen jaren hebben we in Nederland al veel bereikt op het gebied van open access – mede door de onderhandelingen van de VSNU en de universiteitsbibliotheken (verenigd in UKB) met de grotere uitgevers. Deze inspanning is terug te zien in onderstaande grafiek, waar terug te vinden is dat Nederland wereldwijd een van de koplopers is als het gaat om open access publicaties. 

 

 

Journals per uitgever


Deze grafiek toont alle uitgeversdeals en is een totaaloverzicht van ruim 9.000 journals waarin corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC’s gratis of met korting in open access kunnen publiceren. De lijst wordt 2x per jaar geactualiseerd.