Print
 
 

PhD Activating Career Event (PhACE) 2011

 

Best Practice Jong Talent – Universiteit Utrecht/ PhACE 2011

PhACE is voor promovendi van de Universiteit Utrecht, die in de tweede helft van hun traject zitten. Tijdens het PhD Activating Career Event 2011, 11-12 april 2011, werkten ze twee dagen intensief aan hun carrière.

PhACE heeft als doel de promovendi (i) tijdig te laten oriënteren op hun eigen wensen en de arbeidsmarkt, en (ii) meer bewust te maken wat de competenties en vaardigheden zijn die zijn opgebouwd tijdens het promotietraject (transferable skills). Met andere woorden: "Wat wil ik en wat kan ik?"

Er waren 7 gepromoveerde sprekers die vertelden welke keuzes ze hebben gemaakt en hoe dat invloed had op hun loopbaan in de wetenschap, het onderwijs, op de R&D afdeling van een bedrijf, als consultant en als manager, bij de overheid of als ondernemer. Ook waren er drie rondes van workshops waarbij de deelnemers geactiveerd werden en dieper in werd gegaan op de geselecteerde onderwerpen, het in kaart brengen van hun transferable skills en hun perspectieven op de arbeidsmarkt binnen of buiten de wetenschap leren kennen.
Wat houdt het event in?
Het PhD Activating Career Event (PhACE) is een pilot van de Universiteit Utrecht met als doel promovendi (i) tijdig te laten oriënteren op hun eigen wensen en de arbeidsmarkt, en (ii) meer bewust te maken van hun competenties en vaardigheden die zijn opgebouwd tijdens het promotietraject en (iii) hoe zij die vaardigheden elders kunnen gebruiken (transferable skills).

Tijdens het intensieve tweedaagse event op 11-12 april 2011 kwamen zeven gepromoveerde sprekers aan het woord die hun keuzes en het effect ervan op hun loopbaan kwamen toelichten. Deze sprekers hadden hun loopbaan voortgezet in de wetenschap, het onderwijs, op de R&D afdeling van een bedrijf, als consultant en als manager, bij de overheid of als ondernemer.

Naast de sprekers die de promovendi gemeenschappelijk toespraken, bestond het event uit drie rondes met workshops . De deelnemers namen in kleinere groepen actief deel aan de workshops. Er werd dieper ingegaan op geselecteerde onderwerpen, transferable skills werden in kaart gebracht en perspectieven op de arbeidsmarkt binnen of buiten de wetenschap werden verder belicht.

Op de terugkomdag in mei komen de deelnemende promovendi aan het woord om hun ervaringen en vervolgstappen te delen.

Wat is de aanleiding geweest voor dit programma?
In de praktijk blijkt dat het voor promovendi niet eenvoudig is om naast hun kennis ook hun vaardigheden goed over het voetlicht te brengen bij werkgevers buiten de academische wereld.

Uit een onderzoek onder promovendi, uitgevoerd door PrOUt (Promovendi Overleg Utrecht), bleek dat promovendi niet tevreden waren over het aanbod en de begeleiding die zijn kregen van de universiteit op weg naar de arbeidsmarkt. Tijdens de begeleiding naar ander werk aan het eind van de aanstelling bleek dat de promovendi nog sterk gericht waren op een baan binnen de wetenschap, terwijl dat maar voor een klein deel van hen is weggelegd. Verder bleek dat er in een vroeger stadium aandacht moest komen voor de verdere loopbaan. Er is daarom bewust gekozen dit event aan derdejaars promovendi aan te bieden.

Het PhACE project is ontstaan uit de behoefte om aan alle (alfa, beta en gamma) promovendi van de Universiteit Utrecht in een eerder stadium voor te bereiden op hun loopbaan na de promotie. Er is gekozen voor een brede doelgroep, om promovendi ook de mogelijkheden van een overstap naar een andere discipline te laten zien.

Wat maakt dit PhACE succesvol?
De bewustwording van de aankomende keuze voor een (alternatieve) loopbaan en de intensieve aandacht voor de transferable skills op een vroeg stadium tijdens het promotietraject maken PhACE succesvol.

De workshops bieden de deelnemers de kans om eigen vaardigheden te benoemen. Er wordt bij de workshops bewust een andere werkvorm gekozen, zo worden in de ‘Creative view on your career’ workshop, de wetenschappers aangespoord op een creatieve manier aan de slag te gaan met hun loopbaan, iets waarbij vele nieuwe inzichten naar voren kwamen.
Wie of wat heb je hiervoor nodig?
Boegbeelden: de sprekers die het zelf hebben ondervonden. Bijna alle gepromoveerde sprekers zitten nog niet zo lang op hun huidige functie. Dit spreekt de deelnemers meer aan dan een gevestigd persoon die jaren geleden gepromoveerd is.

De vertaalslag van de skills: de workshops bieden de deelnemers de kans om eigen vaardigheden te benoemen en te vertalen naar een de persoonlijke loopbaanvisie.

De projectorganisatie:bestaande uit een team van HR professionals en promovendi. Daarnaast is het Promovendi Overleg Utrecht (PrOUt) en de directie O&O bij het project betrokken in een adviserende rol. De aanmeldingen verlopen via de Graduate Schools.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Voor de toekomst is belangrijk om het PhD Activating Career Event aan te bieden aan alle 3e jaars promovendi. De circa tweehonderd derdejaars promovendi bij de UU kunnen met drie events per jaar goed worden bediend.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?
In het kader van goed werkgeverschap is het van belang dat de universiteit investeert in haar medewerkers, in dit geval promovendi. Als werkgever wil de UU ervoor zorgen dat zij goed voorbereid zijn op hun vertrek van de universiteit. Promovendi zijn ook de ambassadeurs van de universiteit. Ze dienen over goede capaciteiten en skills te beschikken om te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt.

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
De PhACE project organisatie is te bereiken via phace@uu.nl.
Website: www.uu.nl/staff/phace