Print
 
 

Grip op je loopbaan dankzij inzicht in eigen kunnen en wensen


Best Practice VUMC


Om het carrièreperspectief van promovendi, postdocs en arts-onderzoekers te verbeteren, staat VU Medisch Centrum (VUMC) stil bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen ze trainingen volgen waarmee ze persoonlijke vaardigheden ontwikkelen en is het voor hen
mogelijk individuele coachingstrajecten te volgen.

Dit loopbaanbeleid beoogt dat wetenschappers verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijk leiderschap zodat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen en daar hun talenten ontplooien.Wat houdt het loopbaanbeleid in?
Promovendi en postdocs (en in de toekomst ook senior wetenschappers) nemen deel aan trainingen en/of voeren coachingsgesprekken waarbij hun persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Dit wordt gedaan als aanvulling op trainingen in algemene wetenschappelijke vaardigheden zoals het schrijven van een artikel.

Door ook te investeren in persoonlijke ontwikkeling krijgen promovendi en postdocs meer zelfreflecterend vermogen en leren ze omgaan met zaken als: hoe ga ik zorgvuldig om met mijn tijd en stel ik de juiste prioriteiten, hoe combineer ik verschillende taken als onderwijs en onderzoek, hoe ga ik om met (lastige) begeleiders of collega’s, hoe geef ik goede begeleiding zonder dat het te veel tijd kost, hoe ga ik om met de zware competitie binnen de wetenschap, hoe ga ik om met moeizame samenwerkingsverbanden, hoe bepaal ik mijn eigen koers en zorg ik dat ik succesvol word?
Wat maakt dit loopbaanbeleid succesvol?
Door in een vroeg stadium bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling kunnen jonge wetenschappers beter anticiperen op dat wat nodig is om succesvol te worden.

De trainingen maken knelpunten beter bespreekbaar. Voor promovendi en postdocs speelt bijvoorbeeld de onzekerheid dat slechts een klein percentage uiteindelijk verder kan binnen VUmc. Een combinatie van duidelijke en eerlijke verwachtingen ten aanzien van het toekomstperspectief gecombineerd met een helder beeld over de eigen kwaliteiten maakt dat promovendi en postdocs hun koers beter kunnen bepalen.

 


Professionele trainers met een wetenschappelijke achtergrond geven de trainingen.


De trainingen besteden aandacht aan de mens achter de wetenschapper en aspecten waar wetenschappers mee te maken krijgen, maar waar tot nu toe weinig of geen ondersteuning in werd geboden. Uit evaluaties blijkt dat hier veel behoefte aan is.

De trainingen worden gegeven door professionele trainers die zelf een wetenschappelijke achtergrond hebben en de wetenschappelijke wereld van binnenuit kennen.

Hoe organiseer je het?

 • Leg contacten met Raad van Bestuur, onderzoeksdirecteuren en hoogleraren
 • Organiseer bijeenkomsten met Human Research Management (HRM) om wetenschappers te informeren
 • Nodig hoogleraren uit
 • Bied ook hoogleraren individuele coaching aan
 • Begin met een kleine groep en zorg voor een olievlekwerking
 • Zoek aansluiting bij decanen en hoogleraren die ‘voorop lopen’
 • Organiseer terugkomdagen


Wat is het meest moeilijke in deze aanpak?
De cultuuromslag die nodig is om dit loopbaanbeleid tot een succes te maken. Trainingen ter bevordering van wetenschappelijke vaardigheden kunnen doorgaans rekenen op voldoende ondersteuning. Trainingen waarbij persoonlijke vaardigheden ontwikkeld worden, zijn helaas nog geen gemeengoed.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?
Investeren in persoonlijke ontwikkeling heeft een blijvend effect op welbevinden, balans en tevredenheid in het werk en daarmee op effectiviteit en productiviteit.

VU Medisch centrum wil dat talent zich kan ontwikkelen, omdat zowel de werknemers als VUmc daar baat bij hebben. VUmc wil vanuit haar verantwoordelijkheid als goede werkgever ook wetenschappers die na hun promotie of postdoc niet verder kunnen binnen de wetenschap voldoende kansen bieden om elders aan de slag te kunnen.

Het idee is dat het talent waarin geïnvesteerd is, belangrijk blijft voor het netwerk van VUmc. Een werknemer met een positieve herinnering aan VUmc kan een ambassadeursfunctie vervullen. Mogelijk zal de wetenschapper ook in een andere hoedanigheid of op andere plekken binnen VUmc verder gaan en zo nog steeds van grote waarde zijn voor de organisatie.Wat is de aanleiding geweest om het PhD-programma zo in te richten?
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek scoort het carrièreperspectief onder promovendi en postdocs matig. Om deze stagnatie aan te pakken, is gezocht naar een methode waarbij deze doelgroepen met meer vertrouwen naar hun loobaan kunnen kijken en kunnen werken aan persoonlijk leiderschap om zo hun eigen toekomst beter vorm te geven.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Wegens het succes van de eerste trainingen wordt het trainingsaanbod verder uitgebreid en zullen ook steeds meer maatwerk trainingen gegeven worden voor onderzoeksgroepen. Zo zijn er nieuwe trainingen Samenwerken en ‘politiek’ binnen de wetenschap – van eiland naar archipel en De criticus ontmaskerd ontwikkeld.

In de eerste training leert de wetenschapper beter samenwerken en omgaan met de competitieve omgeving binnen de wetenschap. De tweede training gaat over het omgaan met (zelf)kritiek, perfectionisme en de hoge druk die wetenschappers zichzelf opleggen. Per september 2010 worden er ook trainingen voor senior onderzoekers en hoogleraren aangeboden.


Meer weten?
Neem contact op met trainer, coach en adviseur Dr. ir. Roel Breuls.
E-mail: rgm.breuls@vumc.nl

 

LINKS:

www.vumc.nl/afdelingen/AmstelAcademie/CLE/wetenschapeng/
www.vumc.nl/afdelingen/werk/nieuws/2735351/
www.idealoog.nl

 

De resultaten:

 • Inzicht bij promovendus/postdoc over eigen wensen, kwaliteiten en kansen
 • Gevoel van regie over promotie en loopbaan
 • Transferabele vaardigheden die ook buiten de wetenschap zinvol zijn
 • Brede ontwikkeling dankzij het volgen van uiteenlopende trainingen
 • Effectieve begeleiding
 • Openheid en tolerantie
 • Juiste mensen op de juiste plek en daardoor een toenemende tevredenheid