Print
 
 

In de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken de Nederlandse universiteiten samen, stemmen zij af en behartigen hun belangen in de politiek en via de media. Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt de vereniging en haar leden. De VSNU is daarnaast werkgeversvereniging. Het bureau, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 35 gedreven professionals, met een platte structuur en een informele, resultaatgerichte cultuur. Ambitie, initiatief en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen op de domeinen onderwijs, onderzoek, HR, financiën, governance & accountability, internationaal en communicatie/public affairs.

 

Om onze ambities te realiseren zijn wij per februari 2019 a.s. op zoek naar een gedreven

 

Projectmanager open science en open access(m/v)

(32-40 uur per week)

 

 

Open science en open access

Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, willen we zo veel mogelijk ten goede laten komen aan de gehele samenleving. Open access van wetenschappelijke publicaties en open science dragen daar aan bij. Voor de wetenschap leidt open science bovendien tot een transparanter, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer onderzoeksproces. De VSNU zet zich samen met de partners van het Nationaal Platform Open Science (NPOS) in voor het bevorderen van open science en open access publiceren. 

 

Functie

Als projectmanager open science en open access bij de VSNU speel je een voortrekkersrol in de transitie naar open science. Je regisseert, enthousiasmeert, betrekt, stemt af en adviseert. Je onderhoudt contacten met bestuurders van universiteiten, wetenschappers, collega’s bij universiteiten en andere onderzoeksorganisaties, internationale partners en ministeries. Je ondersteunt bovendien het bestuurlijk VSNU team open science, het bestuurlijk onderhandelingsteam open access en het VSNU-lid van de stuurgroep van het Nationaal Platform Open Science (NPOS). Daarnaast ben je vanuit je expertise actief betrokken bij aanverwante trajecten, binnen en buiten de VSNU, zoals het project Waarderen en Belonen van Wetenschappers en het netwerk voor researchdata management. 

De VSNU is coalitiepartner binnen het Nationaal Platform Open Science. Dit platform heeft 5 ambities: 100% open access publiceren, Optimaal hergebruik van data, Erkennen en waarderen van onderzoekers, Stimuleren open science en Citizen science. De verschillende ambities kennen verschillende looptijden en snelheden. Jouw focus zal hierbij liggen op Optimaal hergebruik van data en 100% open access publiceren. Je vervult hierin een pioniersrol in de zin dat het einddoel en de stappen om daar te komen nog niet overal duidelijk zijn. Je zorgt dat de bestuurlijke trekkers geïnformeerd en geïnvolveerd zijn, en er samenhang is tussen de verschillende onderwerpen en trajecten. Voor het project verzamel en analyseer je nationale en internationale trends en ontwikkelingen op het gebied van open science en open access en zorg je voor totstandkoming en uitvoering van een plan van aanpak voor de VSNU en haar leden. Je bent inhoudelijk sparringpartner voor je collega’s bij de universiteiten, de VSNU, binnen NPOS en de coördinerende domeinleider. Je legt verantwoording af aan de domeinleider en functioneert zelfstandig in overleggen met de verschillende stakeholders. Je onderhoudt contacten en werkt samen met bestuurders, specialisten en wetenschappers bij de universiteiten, de partners binnen het NPOS, de NPOS landelijk coördinator open science, nationale ambtelijke netwerken zoals het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), de universiteitsbibliotheken en de koninklijke bibliotheek (UKB), OCW en andere, ook internationale, stakeholders.

 

Functie-eisen

Je hebt een academisch werk en denkniveau. Je hebt ervaring met het leiden van grote (verander)trajecten. Je bent een netwerker en weet mensen binnen en buiten de universiteit  mee te krijgen in dit traject. Je bent goed op de hoogte van de ins en outs op het gebied van het onderzoekssysteem in Nederland en Europa en specifiek op het gebied van open science en open access, of je kunt je dit snel eigen maken. Je weet in mondelinge en schriftelijke communicatie de juiste toon te raken. Samenwerken vind je vanzelfsprekend. Je denkt in oplossingen, bent pro-actief, hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en weet complexe vraagstukken en trajecten op te breken in kleinere stappen. 

 

Profiel

Als projectmanager open science en open access ben je namens de VSNU regisseur van dit traject. Je hebt aantoonbare ervaring met complex projectmanagement en/of verandermanagement. De transitie naar open science is afhankelijk van veel verschillende factoren zowel nationaal als internationaal. Naast eigen expertise zal je ook vanuit je netwerk expertise moeten opbouwen en kunnen coördineren. Je bent ambitieus, reflecteert en staat open voor feedback. Je bent gericht op persoonlijke ontwikkeling.

 

Taken

  • Integreren van open science en open access tot een gezamenlijke en heldere VSNU (en NPOS) ambitie. In de tijd zal er sprake zijn van een oplopend zwaartepunt bij open science.
  • Vormgeven van positie van de universiteiten ten opzichte van deze transitie en de rol van de VSNU wat betreft de afstemming tussen de lokale, nationale en Europese ontwikkelingen. Hierbij speelt ook mee wat er op deze verschillende niveaus nodig is wat betreft financiering, infrastructuur en experts zoals datastewards. 
  • Opstellen van een heldere planning, waarin inzichtelijk wordt in welke stappen de Nederlandse universiteiten, wanneer en onder welke voorwaarden tot de gewenste transitie komen. Onderdeel van deze planning is de Roadmap voor het optimaal geschikt maken voor hergebruik van onderzoeksdata, waar binnen het NPOS aan wordt gewerkt.
  • Bij de ambitie en planning is het cruciaal dat je wetenschappers van de verschillende disciplines meeneemt in het open science en open access traject.
  • Je beheert het projectbudget.   
  • Samen met de NPOS-partners bijdragen aan de 5 NPOS actiepijlers, waarbij de VSNU in de lead is op (de onderhandelingen met de uitgevers in het kader van) 100% open access en trekker is mbt de Roadmap open access 2018-2020.
  • Binnen het project zijn er verschillende taken en activiteiten zoals het organiseren van standpuntbepaling en kennisdeling, lobby activiteiten, het opstellen van beleidsadviezen en het bijwonen en organiseren van bijeenkomsten en conferenties.


Wij bieden

Een veelzijdige en dynamische functie in een veranderende organisatie, waarin geïnvesteerd wordt in medewerkers. Een interessante baan voor mensen met ambitie.

Een dienstverband voor twee jaar (de duur van het project) van 32-40 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is marktconform ingedeeld in schaal 13 van de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast kent de VSNU uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een actief opleidingsbeleid en een werkomgeving waar professionaliteit centraal staat. 
Het bureau is gevestigd in het centrum van Den Haag. Er wordt gewerkt vanuit een modern en flexibel kantoorconcept. Op de dinsdagen is het voltallige team (verplicht) collectief aanwezig. Deze functie vraagt om afstemming en samenwerking in binnen- en buitenland. Dat betekent dat je geregeld onderweg bent.  

 

Procedure

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Wouter Feldberg, Domeinleider Onderzoek en Valorisatie, te bereiken via telefoonnummer 06-2553 8047 of per email op feldberg@vsnu.nl. Meer informatie over de VSNU vind je op www.vsnu.nl. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Den Haag op 16 januari 2019. Uw sollicitatiebrief én cv ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 11 januari per e-mail wilkens@vsnu.nl gericht aan 
Ellen Wilkens, P&O adviseur. 

 

De VSNU hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in het VSNU bureau ondervertegenwoordigd zijn.