Stuurgroep Onderwijs

 

De Stuurgroep Onderwijs is voor alle onderwijsaangelegenheden het bestuurlijk voorportaal voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VSNU. Bijvoorbeeld in geval van standpuntbepaling met betrekking tot belangrijke wetsvoorstellen van de overheid. Daarnaast is de stuurgroep het bestuurlijk discussieplatform voor universiteitsbestuurders met betrekking tot allerhande onderwijs- en studententhema's, waaronder de (politieke) actualiteiten. Ten slotte geeft de stuurgroep richting aan de VSNU-projecten en wordt de voortgang en opbrengsten ervan periodiek besproken. In de regel begeleidt iedere bestuurder een of twee projecten. Gezamenlijke projecten zijn onder andere academische vorming, studiesucces, de universitaire basiskwalificatie onderwijs, lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs, intake en selectie. De stuurgroep Onderwijs komt vijf keer per jaar bijeen.

 

Secretaris vanuit de VSNU is Katinka Eikelenboom.