Print
 
 

Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG)

De Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) het bestuurlijk voorportaal voor besluitvorming in het Bestuur over onderwerpen rond strategie, lobby en bestuurlijke vraagstukken. Het gaat dan om onder andere autonomie, transparantie, internationale strategie en onderhandelingstrajecten. Gezamenlijke projecten zijn bijvoorbeeld ontwikkeling en vaststelling van gedragscodes, onderhandelingen over open access, kwaliteitsafspraken, internationale positionering en medezeggenschap. De SSPG komt vijf keer per jaar bijeen.
 
Prof.dr. Anton Pijpers is de voorzitter en Dr. Koen Becking is de vicevoorzitter van de stuurgroep. Secretaris vanuit de VSNU is Rianne Kouwenaar, Beleidsadviseur international & public affairs.