Print
 
 

Nederlandse universiteiten steunen Turkse academici en studenten

De eerste zorg van de Nederlandse universiteiten gaat uit naar studenten en medewerkers die gevolgen ondervinden van de politieke situatie in Turkije. De VSNU schaart zich achter de verklaring van de EUA, waarin Europese universiteiten zich uitspreken tegen de acties gericht op Turkse universiteiten en haar medewerkers.


Voor de VSNU staan de internationale academische waarden en de principes van academische vrijheid voorop. Wetenschap is bij uitstek internationaal. Academici en studenten moeten zich vrij kunnen bewegen.

 

Nederlandse universiteiten staan klaar om vragen en zorgen van individuele  Turkse wetenschappers en studenten in Nederland te beantwoorden. De VSNU volgt de ontwikkelingen nauwgezet en onderhoudt contact met de instellingen en met relevante partners zoals EP-Nuffic en de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW.
 

 

Dutch universities support Turkish academics and students

Our first concerns are with the students and staff affected by the political situation in Turkey. The association of universities in the Netherlands (VSNU) supports the statement of the EUA, in which European universities condemn the actions directed at Turkish universities and its staff.


International academic values and the principles of academic freedom prevail for the VSNU. Science is eminently international. Academics and students should be able to move freely.


The Dutch universities are ready to answer questions and concerns individual Turkish scientists and students in the Netherlands might have. The VSNU is following developments closely and maintains contact with relevant institutions and partners such as EP-Nuffic and the Ministries of Foreign Affairs and Education.