Print
 
 

De Vrijblijvendheid Voorbij


Terugblik symposium over studiesucces

13 juni 2012


In samenwerking met de EUR en de TU/e organiseerde de VSNU op 13 juni 2012 het symposium ‘De vrijblijvendheid voorbij’ over studiesucces. Universiteiten zijn op dit moment druk bezig met het evalueren van pilots en het invoeren van maatregelen. Tijdens het symposium wisselden collega’s ervaringen uit over wat wel en wat niet werkt.

Universiteiten investeren veel energie in het vergroten van studiesucces. Inmiddels is het behalen van een zeker niveau van studiesucces ook bepalend voor de financiering die universiteiten ontvangen. De VSNU faciliteert dit proces door o.a. het organiseren van conferenties. Deze conferenties hebben tot doel de collega’s van verschillende universiteiten met elkaar in contact te brengen zodat ze ervaringen uit kunnen wisselen en ideeën kunnen opdoen. Sinds 2007 hebben er meerdere conferenties over studiesucces plaatsgevonden. 

Het symposium van 13 juni 2012 bestond uit een deel met workshops en een plenair deel. Tijdens de workshops konden deelnemers sessies volgen waarin collega’s vertelden over de invoering van studiesuccesmaatregelen op hun eigen instelling. Workshops gingen over de aansluiting van het vwo op het eerste bachelorjaar, binding, BSA, alternatieve toetsing etc. Daarnaast presenteerde een aantal universiteiten de compleet nieuwe inrichting van hun bacheloronderwijs, o.a. de TU/e en de UT. Een aantal workshops ging over het voorspellen van studiesucces. Daarna vond er onder leiding van VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda een plenaire discussie plaats over studiesuccesmaatregelen.

Film 1: Overzicht van de dag


Film 2: Sijbolt Noorda (VSNU), Henk Schmidt (EUR) en Hans van Duijn (TU/e)


Film 3: Inhoud van de workshops