Print
 
 

Talentbeleid universiteiten

 

Het aantrekken, begeleiden en ontwikkelen van veelbelovende (internationale) wetenschappers is bepalend voor de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs. Dit is het centrale uitgangspunt van het talent- en loopbaanbeleid van alle Nederlandse universiteiten. Wetenschappelijk talent zorgt voor de vernieuwing en doorbraken die het onderzoek verder helpen. Wetenschappelijk talent daagt een nieuwe lichting studenten uit om de juiste vragen te stellen en methodisch op zoek te gaan naar antwoorden. En wetenschappelijk talent vindt veelal innovatieve manieren om de maatschappelijke impact van hun onderzoek te verhogen.

In november 2016 heeft de VSNU Minister Bussemaker geïnformeerd over de ambities en voortgang in het loopbaan- en talentbeleid van de Nederlandse universiteiten. De VSNU gaat in deze brief in op drie belangrijke actiepunten:
1.    Hoge kwaliteit instroom van wetenschappelijk talent.
2.    Goede begeleiding van veelbelovende jonge wetenschappers, waarbij ook aandacht is voor het mogelijk vervolgen van de carrière buiten de wetenschap.
3.    Aantrekkelijke doorstroommogelijkheden voor toptalent dat zich bewijst. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers en die van onderwijstalenten.

Symposium talentbeleid en cao-afspraken
De VSNU ondersteunt kennisuitwisseling tussen universiteiten op het gebied van talentbeleid. Zo is op 28 mei 2015 samen met de in talentbeleid gespecialiseerde onderzoekers Marian Thunnissen (Hogeschool Utrecht), Inge van der Weijden (Universiteit Leiden) en Pleun van Arensbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) een symposium over talentbeleid voor jonge wetenschappers georganiseerd. Een uitgebreid verslag van het symposium vindt u hier.

In de cao-NU 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 zijn daarnaast met vakbonden afspraken gemaakt over verbetering van het arbeidsmarktperspectief van onderzoekers en promovendi met een tijdelijk dienstverband (afspraak E.12). Partijen hebben onder andere afgesproken dat deze jonge onderzoekes tijd en scholing wordt geboden voor het schrijven van subsidieaanvragen en ruimte krijgen om de kwalificaties te behalen die vereist zijn voor het vervolg van een carrière in de wetenschap, dan wel die leiden tot een breder arbeidsmarktperspectief.

Naast de aandacht van universiteiten heeft talentbeleid ook een nadrukkelijke plek in de Wetenschapsvisie van het ministerie van OCW. Ook werkt de VSNU met SoFoKles, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, samen aan verschillende projecten op dit gebied.