Print
 
 

In de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken de Nederlandse universiteiten samen, stemmen zij af en behartigen hun belangen in de politiek en via de media. Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt de vereniging en haar leden. De VSNU is daarnaast werkgeversvereniging. Het bureau, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 35 gedreven professionals, met een platte structuur en een informele, resultaatgerichte cultuur. Ambitie, initiatief en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen op de domeinen onderwijs, onderzoek, HR, financiën, governance & accountability, internationaal en communicatie/public affairs.


Om onze ambities te realiseren zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een 
 

Beleidsadviseur onderwijsinnovatie met ICT 

32 uur per week

 

Digitalisering biedt grote kansen voor het hoger onderwijs in Nederland. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de internationale positie van het hoger onderwijs versterken. De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben daartoe gezamenlijk het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. De beleidsadviseur onderwijsinnovatie met ICT maakt deel uit van het programmateam van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT van VSNU, VH en SURF. Daarnaast trekt de beleidsadviseur vanuit het domein onderwijs binnen de VSNU een klein aantal dossiers op gebied van onderwijsinnovatie. 


Over het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan de slag gaan op kansrijke thema’s voor het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht versnellingszones, namelijk: faciliteren en professionaliseren van docenten, aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, flexibilisering van het onderwijs, naar digitale (open) leermiddelen, veilig en betrouwbaar benutten van studiedata, evidence-based onderwijsinnovatie met ict, samenwerking met EdTech en gezamenlijk koersen op versnelling.

  

Het programmateam faciliteert de versnellingsteams, het ondersteuningsteam en de stuurgroep versnellingsplan. Het programmateam bestaat uit medewerkers van SURF, VH en VSNU. De leden van het programmateam zijn elk contactpersoon voor een aantal versnellingsteams. Het programmateam jaagt aan en denkt mee over het borgen en verspreiden van onderwijsvernieuwen. Het programmateam organiseert daarnaast de bemensing van het ondersteuningsteam en organiseert uitwisseling tussen de verschillende versnellingsteams. Het programmateam is verantwoordelijk voor het stakeholdermanagement richting bijvoorbeeld docenten, studenten, ICT directeuren, innovatiemanagers, special interest groups, beleidsmedewerkers onderwijs van de instellingen en studentenbonden, OCW, NRO, KNAW, EdTech-bedrijven, Kennisnet et cetera. 


Functie
Je maakt vanuit het domein onderwijs van de VSNU deel uit van het programmateam van het versnellingsprogramma. Samen met het programmateam ben je verantwoordelijk voor:

 • het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het versnellingsplan;
 • het aanjagen en meedenken over borgen en verspreiden van onderwijsinnovaties;
 • het signaleren, oplossen en eventueel escaleren van knelpunten in de uitvoering; 
 • het (mede) voorbereiden van stuurgroepstukken, zowel voor de stuurgroep van het versnellingsplan als voor de stuurgroep onderwijs, onderzoek en valorisatie van de VSNU.
 • Je legt de verbinding tussen:
 • het programmateam en de universiteiten die participeren in de versnellingszones; 
 • het programmateam en het domein Onderwijs van het VSNU-bureau;
 • de stuurgroep van de versnellingsagenda, de stuurgroep onderwijs, onderzoek en valorisatie (SOOV) en het bestuur van de VSNU;
 • het VSNU-bureau en OCW, VH en SURF met betrekking tot de samenwerking in het versnellingsplan.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een (beperkt aantal) dossiers binnen het domein onderwijs van de VSNU op het gebied van onderwijsinnovatie. 


Jouw profiel

 • Aantoonbare kennis en ervaring met onderwijsinnovatie met ICT in het HO
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke én projectmatige activiteiten
 • Hands-on mentaliteit in combinatie met een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht
 • Een brede interesse, bij voorkeur in meerdere zones binnen het versnellingsplan
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden;
 • Een teamplayer die in staat is ideeën en personen met elkaar te verbinden.
 • Weet zich goed te verstaan tot uiteenlopende partijen
 • Weet om te gaan met complexiteit, tegenstrijdigheid en onzekerheid
 • In staat om ontwikkelingen uit de versnellingszones op het juiste moment te agenderen bij betrokken stakeholders en op bestuurlijk niveau

Wij bieden
Een dienstverband voor een jaar van 32 uur per week. Bij goede prestaties wordt dit omgezet naar een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld in schaal 11 (aanloopschaal) of 12 van de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast kent de VSNU uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een actief opleidingsbeleid en een werkomgeving waarin professionaliteit centraal staat. 

Je werkt onder verantwoordelijkheid van de domeinleider onderwijs van de VSNU, waarvan minimaal één dag per week op het VSNU bureau in Den Haag. Er wordt gewerkt vanuit een modern en flexibel kantoorconcept. Op de dinsdagen is het voltallige team (verplicht) collectief aanwezig. De coördinatie van het programmateam van het Versnellingsplan is belegd bij SURF. Het programmateam vergadert elke woensdag in Utrecht. 


Meer weten en solliciteren 

Myrte Berendse (berendse@vsnu.nl) / (06) 45 53 66 59. Meer informatie over de VSNU vind je op www.vsnu.nl. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Den Haag op 
19 december, tussen 14:00-17:00. Uw sollicitatiebrief én cv ontvangen wij graag uiterlijk 
16 december 17:00 per e-mail vacature@vsnu.nl gericht aan Ellen Wilkens, P&O adviseur. 


Je hoort maandagmiddag 17 december of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.