Print
 
 

Universiteit Maastricht denkt verder over toekomst

 

Op donderdag 27 maart organiseerde de Universiteit Maastricht (UM), ondersteund door de VSNU en het Rathenau Instituut, een bijeenkomst over de toekomst van de Nederlandse universiteiten. Deze bijeenkomst is de tweede in een reeks van vier regiobijeenkomsten in de aanloop naar de Duin & Kruidbergconferentie. De Universiteit Maastricht  ging in gesprek met haar stakeholders, maar - anders dan bij de eerste bijeenkomst in Zwolle – staat vooral de visie van en over studenten centraal. 

 


In het vorig jaar geopende Brains Unlimited-gebouw op de Maastrichtse campus hebben zich ruim veertig studenten, bestuurders uit gemeente en provincie, medewerkers van hbo-instellingen en universiteitsmedewerkers verzameld. Gezamenlijk zullen zij verder denken over een viertal toekomstscenario’s dat het Rathenau Instituut heeft uitgewerkt. Rector magnificus Luc Soete neemt alvast een voorschot: hij verwacht een (nog) grotere specialisatie in onderzoek, bijvoorbeeld wat betreft de sociale, economische en neurowetenschappen. In 2025 ligt Maastricht nog steeds ‘aan de rand van Nederland, middenin Europa’, aldus Soete, dus de focus op internationale student blijft. Het internationale karakter van de UM blijkt ook tijdens de bijeenkomst: er zijn veel  internationale studenten en medewerkers aanwezig, dus de voertaal is Engels. 

 

Als Barend van der Meulen, hoofd science system assessment van het Ratheau Instituut, de verschillende toekomstscenario’s voor de universiteiten uiteen heeft gezet, verdelen de deelnemers zich in vier groepen. In twee rondes wordt steeds een ander toekomstbeeld besproken. Aan de tafels verschilt het wereldbeeld van nationale vertrouwdheid (onderwijs en onderzoek zijn publiek in een omgeving met weinig concurrentie) tot regionale kracht (privaat, weinig concurrentie), internationale selectie (privaat, hypercompetitief) en Europese variatie (publiek, hypercompetitie).

 

In de tafelgesprekken wordt onder andere kritisch gesproken over het maatschappelijk belang van academische vorming. Erkent de samenleving de waarde van individuele ontplooiing? Universiteiten kunnen ook een context bieden waarin studenten projectmatig werken, eventueel in samenwerking met het bedrijfsleven. In de scenario’s blijken ook vraagstukken over grootschalig, online onderwijs steeds terugkomen. Hoe ontwrichtend is bijvoorbeeld de opkomst van MOOCs?

 

De studenten met de meest verrassende bijdrage mogen in juni aanschuiven bij de Duin & Kruidbergconferentie. Van de vier genomineerden winnen uiteindelijk twee Duitse studenten. VSNU-directeur Josephine Scholten overhandigt hen de uitnodigingen voor de conferentie. De denkbeelden van de winnaars lopen uiteen: rechtenstudent Jan Hoffmann pleit voor  een interdisciplinaire blik in het universitair onderwijs, terwijl psychologiestudente Stella Fangauf af wil van de bachelor-masterstructuur, want het onderwijs kent volgens haar te veel labels.

 


Na deze bijeenkomst in Maastricht is de dialoog op 2 april voortgezet in Delft door de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit. De laatste bijeenkomst is in Eindhoven op 5 juni. Daarna vindt op 26 en 27 juni de tweede Duin & Kruidbergconferentie plaats.