Print
 
 

RUG en UT aan de slag met partners voor een sterke toekomst


Op 12 maart wisselden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Universiteit Twente (UT) met hun stakeholders van gedachten over de toekomst. De kernvraag: ‘hoe kunnen de universiteiten zich op de toekomst voorbereiden?’ Specifiek spitste de dialoog zich in het Zwolse Hotel Wientjes toe op regionalisering en internationalisering. De bijeenkomst werd georganiseerd door de RUG en UT, ondersteund door de VSNU en het Rathenau Instituut. 

 

 

In zijn introductie beschrijft Barend van de Meulen, hoofd science system assessment van het Ratheau Instituut, het doel van de middag: ‘we werken met toekomstscenario’s,  zodat we flexibel zijn  en nadenken over de mogelijkheden.’ Het zijn uitersten, legt Van der Meulen uit, die aanmoedigen om verder te denken.  VSNU-directeur Josephine Scholten sluit zich hierbij aan: ‘het is een uitdaging om de verbeelding los te laten op de toekomst.’

De wereld zal veranderen, weet ook de burgemeester van Enschede, Peter den Oudsten: ‘de universiteiten veranderen snel, maar vergeet niet: de omgeving verandert altijd sneller.’ Daarom is het nadenken over de toekomst, het verkennen van de verschillende scenario’s, cruciaal als de universiteiten de toekomst voorbereid tegemoet willen treden. Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de UT, is overtuigd van dit belang. ‘Nu de financieringsstromen onder druk staan, is één van de belangrijkste vragen: is het universitaire veld in de toekomst regionaal of juist internationaal georiënteerd?’ Thales-voorzitter Gerben Edelijn geeft een voorzet in het denken over de toekomst. Hij stelt Europa centraal: ‘we zullen tot de conclusie komen dat we niet alles uit handen moeten geven.’ UT-studenten Rick Groenendijk en Hannah Mulder (University College ATLAS) pleiten voor een universitair onderzoeks- en onderwijsmodel waarbij studenten geen kennis meer ‘stampen’, maar alleen nog vaardigheden aanleren.

In de tafelgesprekken schieten toekomstbeelden over tafel van een samenleving waarin publieke waarden gelden en weinig competitie is (nationale vertrouwdheid) naar hypercompetitief en publiek (Europese variatie), weinig competitie en privaat (regionale kracht) of juist hypercompetitief en privaat (internationale selectie). Het begrip ‘regionaal’ blijkt lastig af te bakenen, zo merken de universiteiten en hun stakeholders, en de relaties tussen landelijke of internationale regio’s worden bevraagd. ‘De kracht van sterke regio’s  ligt juist besloten in de internationale verbinding!’

De komende maanden wordt de dialoog voortgezet in zuiden, westen en midden van het land. De lokale universiteiten organiseren, weer ondersteund door de VSNU en het Rathenau Instituut, regiobijeenkomsten in Maastricht (27 maart), Delft (2 april) en Eindhoven (8 mei). Tenslotte vindt op 26 en 27 juni de tweede Duin & Kruidbergconferentie plaats.