Print
 
 

Versnellingsagenda

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF overhandigden op 8 november tijdens De SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze gezamenlijke Versnellingsagenda volgt voor de VSNU op de eerdere publicaties ‘Nederlandse universiteiten en technologie in onderwijs’ van Anka Mulder, en ‘digitalisering in universitair onderwijs’ die de VSNU tijdens de opening van het academisch jaar presenteerde.

De organisaties formuleren in de Versnellingsagenda concrete speerpunten voor het versnellen van onderwijsinnovatie: het verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt, de flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie. De organisaties slaan de handen ineen omdat ICT een steeds grotere plek inneemt in het dagelijks leven. Onderwijs moet zich daar in een versneld tempo op aanpassen, zowel in het curriculum, alsook in de manier waarop studenten kunnen leren.

Om de verdere uitvoering vorm te geven wordt een stuurgroep ingesteld die bestaat uit bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF. Uiterlijk mei 2018 legt de stuurgroep een vierjarige werkagenda met concrete stappen voor aan de besturen van de drie organisaties.

Meer informatie:
www.surf.nl/versnellingsagenda
www.vereniginghogescholen.nl/onderwijs