Print
 
 

Wouter Feldberg

Wouter Feldberg (1974) is domeinleider onderzoek en valorisatie. In die functie is hij secretaris van de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie en geeft hij leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de advisering over onderzoeksbeleid in brede zin, zoals de impact van de Nederlandse wetenschap op de samenleving, onderzoeksfinanciering, topsectoren, open access, wetenschappelijke integriteit, dierproeven en kwaliteitszorg in het onderzoek. Wouter is voor het onderzoeksbeleid het aanspreekpunt voor OCW, EZ, KNAW, NWO, TNO, VNO-NCW en andere onderzoeksorganisaties.

Komend jaar zal veel aandacht uitgaan naar de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda zoals aangekondigd in de Wetenschapsvisie en de consequenties daarvan voor de organisatie van NWO. Ook de internationale dossiers (onderzoeksprogramma Horizon2020) vallen in dit domein.

Wouter studeerde geschiedenis aan de VU in Amsterdam. De afgelopen negen jaar was hij werkzaam bij de Directie Onderwijs en Onderzoek van de Universiteit Utrecht als senior beleidsadviseur internationalisering, onderzoek en regionale ontwikkeling. Het laatste jaar was hij deeltijds gedetacheerd bij de Economic Board Utrecht. Daarvoor was hij programmacoördinator van het International Institute for Asian Studies aan de Universiteit Leiden.
 

Wouter Feldberg

“Ik zet me in om de toch al geweldige kracht van het Nederlandse onderzoek en de impact daarvan op de maatschappij nog verder te versterken en meer zichtbaar te maken.”

Wouter Feldberg
Domeinleider Onderzoek & Valorisatie

E-mail: feldberg@vsnu.nl
Tel. 06 25 53 80 47

Onderwerpen:

Onderzoek
Wetenschapsvisie
Nationale Wetenschapsagenda
Kwaliteitszorg
Wetenschappelijke integriteit
Topsectoren
Valorisatie
Horizon2020