Print
 
 

Kwaliteitszorg onderzoek

 

In internationale vergelijkingen scoort het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten onverminderd hoog. Systematische evaluaties van wetenschappelijke kwaliteit en relevantie dragen daar sinds de jaren ’80 in grote mate aan bij. Door deze systemen voortdurend te verbeteren tonen de universiteiten en onderzoeksinstituten van KNAW en NWO zich eigenaar en bewaker van de hoge kwaliteit van de wetenschapsbeoefening.

De evaluaties van wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd met het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) ontwikkeld door KNAW, NWO en VSNU. Het huidige SEP functioneert voor de periode 2015-2021.
 

Het Standard Evaluation Protocol

Het zogeheten Standard Evaluation Protocol (SEP) geeft richtlijnen voor het evalueren van onderzoek en van onderzoeksbeleid. Alle onderzoeksinstituten en onderzoeksgroepen bij universiteiten worden eens per zes jaar door een externe evaluatiecommissie beoordeeld op drie standaarden:

 

 1. Research quality
 2. Relevance to society
 3. Viability

Ter voorbereiding op deze evaluatie schrijft de onderzoeksgroep een zelfevaluatierapport. In dit rapport wordt aandacht besteed aan de bovengenoemde criteria en daarnaast aan de opleiding van promovendi en wetenschappelijke integriteit.
 

Vervolgens bezoekt de evaluatiecommissie de onderzoeksgroep tijdens de zogenoemde 'site-visit'. Samen met het zelfevaluatierapport vormt deze site-visit de basis voor het oordeel van de commissie.


Het Standard Evaluation Protocol 2015 - 2021

Het SEP vormt sinds de jaren 90 de kern van het stelsel voor kwaliteitszorg van onderzoek en heeft zijn grote waarde inmiddels bewezen. In 2013 is het SEP 2009-2015 geëvalueerd en door de VSNU, NWO en KNAW geheel herzien om het stelsel beter te laten aansluiten op de eisen die wetenschap en maatschappij nu stellen.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige SEP zijn:

 • Strategie van de onderzoeksgroep is leidend in het evaluatieproces;
 • Grotere en systematischere aandacht voor maatschappelijke relevantie;
 • Uitbreiding en aanscherping van de beoordeling van promotieopleidingen;
 • Introductie van een beoordeling van het wetenschappelijke integriteit beleid;
 • Schrappen van productiviteit als zelfstandig criterium;
 • Uitgeschreven beoordeling van de evaluatiecommissie ondersteund door een categorie (1, 2, 3 of 4)
 • Introductie van een nieuw scoremodel volgens 4-puntschaal om beter onderscheid te maken in de kwaliteit van onderzoeksgroepen;
 • Meer transparantie over de uitkomsten en follow-up van onderzoeksevaluaties.