Print
 
 

Topsectoren


Samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven is cruciaal voor het innovatief vermogen van Nederland. Het zorgt voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en toepassingen.


De samenwerking tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven kent een lange, internationaal erkende, traditie. Inmiddels heeft het topsectorenbeleid, dat in 2010 is vastgelegd, de contacten tussen de universiteiten en het bedrijfsleven de afgelopen jaren sterk verbeterd. De roadmaps die voor de verschillende topsectoren geformuleerd zijn, zijn goed.


VSNU: denk ook aan onderzoek buiten topsectoren

Eind 2012 publiceerden VSNU, TNO, KNAW, NWO, VNO-NCW, HBO-raad en MKB Nederland een manifest (pdf). De organisaties uit de wetenschap en het bedrijfsleven riepen daarin de nieuwe regering op om het topsectorenbeleid te continueren. Tegelijkertijd benadrukt de VSNU dat er voldoende ruimte moet blijven voor fundamenteel onderzoek en voor onderzoek dat buiten de topsectoren valt.

Zorgen van universiteiten over het topsectorenbeleid
Het kabinet Rutte-Asscher heeft besloten om het topsectorenbeleid voort te zetten en heeft extra middelen vrijgemaakt om dat mogelijk te maken. De universiteiten zijn daar blij mee. Tegelijkertijd zijn er over de uitvoering van het topsectorenbeleid ook zorgen:

  • over het beslag dat het topsectorenbeleid legt op de middelen van NWO (uiteindelijk 275 miljoen euro in 2015)
  • over de bereidheid van het bedrijven om te investeren in onderzoek, vooral het fundamentele langetermijn onderzoek
  • de ruimte voor alfa- en gammawetenschappen in de topsectoren
  • de organisatievorm van het beleid: bureaucratie en versplintering dreigt