Print
 
 

Proces valorisatie-indicatoren


In de ontwikkeling van de indicatoren wordt een aantal fasen onderscheiden om uiteindelijk in 2016 per universiteit te komen tot een geteste en gevalideerde set valorisatie-indicatoren.

  1. Het raamwerk werd na vaststelling in het AB van de VSNU eind 2012, begin  – conform afspraken in het hoofdlijnenakkoord - aan de staatssecretaris/minister van OCW aangeboden.

  2. De universiteiten kiezen in 2013 binnen het raamwerk een eigen set van indicatoren die aansluit bij de eigen ambities en profiel.

  3. In de periode 2013-2015 zal elke universiteit afzonderlijk de haalbaarheid en de toepasbaarheid van de indicatoren testen. De VSNU (Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie) zal dit proces begeleiden met een jaarlijkse interne rapportage waarin de voortgang op de ontwikkeling van indicatoren wordt geëvalueerd.

  4. Begin 2016 worden de indicatoren en het proces geëvalueerd. In aansluiting op het hoofdlijnenakkoord geschiedt dit in principe in samenwerking met OCW.

  5. Dit leidt begin 2016 voor elke universiteit tot een geteste en gevalideerde set indicatoren.