Print
 
 

Functie werkcollegedocent: kansen voor talent en faculteit

 
Best Practice Jong Talent - Erasmus Universiteit RotterdamDe opleiding Bestuurskunde van de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam biedt jaarlijks afgestudeerde masterstudenten een functie aan als werkcollegedocent. Naast het geven van onderwijs, doen alumni als werkcollegedocent ook onderzoek. Op deze manier geeft de universiteit jong talent een kans op een wetenschappelijke carrière. Tevens levert deze Best Practice nieuwe docenten aan de faculteit.

Al tijdens de studie wordt talent gescout en benaderd voor student-assistentschap. Als student-assistent doen studenten ervaring op in het wetenschappelijk onderzoek. Bij enthousiasme van beide kanten krijgen afgestudeerde masterstudenten de functie aangeboden van werkcollegedocent.Wat is de aanleiding geweest voor deze Best Practice?
Door de herziening van het bachelorprogramma werken studenten meer in kleinere groepen en zijn er meer docenten nodig. Daarnaast zijn er op de opleiding Bestuurskunde niet veel promotieplaatsen beschikbaar. De functie van werkcollegedocent kan dan dienen als overbrugging wanneer er niet direct een promotie-plaats beschikbaar is.
We zien nu dat in de praktijk een groot deel van de werkcollegedocenten na verloop van tijd doorstroomt naar een promotieplaats. Voor een deel betreft dit studenten die na hun afstuderen niet direct van plan waren te promoveren, maar via het werkcollegedocentschap hier enthousiast voor zijn geworden.

 

 Wat zijn de plannen voor de toekomst?
In september 2009 werden opnieuw drie mensen aangesteld.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?
Het investeren in jong talent is investeren in de wetenschap. Studenten Bestuurskunde richten zich niet automatisch op een loopbaan binnen de wetenschap. Door deze functie maken ze serieus kennis met de wetenschap. Tegelijkertijd investeert de universiteit in kwaliteit van onderwijs, omdat meer docenten bachelorstudenten gaan begeleiden.
 

Wie en wat heb je ervoor nodig?


Hoe wordt deze Best Practice gefinancieerd?
De werkcollegedocenten krijgen een salaris. Dit wordt gefinancierd door:
1. Een verschuiving van hoor- naar werkcolleges, waardoor er minder duurdere staf nodig is.
2. De overgang naar onderwijs in kleinere groepen. Dit heeft geleid tot een hoger rendement (en dus inkomsten).

 

Wie is de coördinator?
De opleiding Bestuurskunde heeft een aparte bachelordirectie. Deze coördineert de werving en de inzet van betrokkenen.


Dhr. Gerrits, lid bachelordirectie


Wie is in de organisatie nog meer nodig voor succes?
Een actieve onderzoeksgroep: door de betrokken docenten in een actieve onderzoeksgroep te plaatsen, kan het onderzoeksdeel van hun functie ook tot zijn recht komen.Hoe organiseer je de Best Practice Werkcollegedocent?

 • Scout talent tijdens de studie
 • Bied talent onderzoekservaring als student-assistent
 • Stel talent na het afstuderen aan als werkcollegedocent
 • Bied ontwikkelingsmogelijkheden aan: training in onderwijsvaardighedenen indien men dat wenst Basiskwalificatie onderwijs (BKO-traject), en binnen en buitenlandse conferenties
 • Bied loopbaanbegeleiding: mogelijk promotie-plaats
 • Maak heldere afspraken: na twee jaar geen promotie-plaats betekent einde aanstelling
Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met prof. dr. Bram Steijn, opleidingsdirecteur van de opleiding Bestuurskunde, emailadres Steijn@fsw.eur.nl of dr. Vincent Homburg, lid van de bachelordirectie, emailadres homburg@fsw.eur.nl.

Website: www.eur.nl/fsw/bestuurskunde
De resultaten:

 • Afgestudeerde masterstudenten maken een stap in hun wetenschappelijke carriere
 • Het onderzoek van de opleiding Bestuurskunde wordt versterkt
 • De faculteit krijgt meer docenten die bacheloronderwijs kunnen geven
 • Doorgroei naar promotietrajecten: 6 aanstellingen in de 2 jaar dat het programma loopt
 • Een dynamisch effect op de afdeling
 • Werving van meer NWO-gelden


Tips voor andere universiteiten


 1. Kijk niet alleen naar de kosten op de korte termijn. Na twee jaar ervaring kunnen we beslist stellen dat de baten hoger zijn dan de kosten.
 2. Goede interne begeleiding is cruciaal: Het optuigen van een dergelijk traject heeft alleen zin als goede interne begeleiding van de betrokken docenten verzekerd is.