Print
 
 

Toptalent op weg naar het professoraat

 

 

 

Rijksuniversiteit Groningen / Rosalind Franklin Fellowship

Het Rosalind Franklin Fellowship programma is een initiatief waarmee de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor  internationaal talent de weg opent naar het professoraat.


Wat houdt het in?
De fellows krijgen bij de start van het onderzoek meteen budget waarmee ze een promotieplaats met bijbehorende faciliteiten kunnen invullen. Het traject leidt bij succesvol optreden in vijf jaar naar een vaste aanstelling als adjunct-hoogleraar, gevolgd door een - wederom vijfjarige - periode die uitmondt in een benoeming tot gewoon hoogleraar.


 


Wat is de aanleiding geweest voor dit programma?
Het Rosalind Franklin Fellowship-programma is in 2003 door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) geïntroduceerd. Het doel van dit programma was ‘ruimte voor talentvolle vrouwelijke wetenschappers’ en het aantal vrouwelijke wetenschappers met een vaste aanstelling aan de faculteit te vergroten. Het programma bleek erg succesvol; de faculteit ontving veel reacties van kandidaten van hoog niveau.

Naar aanleiding van het succes van het programma bij FWN heeft het College van Bestuur in juni 2004 besloten het programma over te nemen en voor alle faculteiten aan de RUG in te voeren. Doel is het aantal vrouwelijke hoogleraren met een vaste aanstelling aan de RUG aanmerkelijk te verhogen. Begin 2012 is besloten om sekseneutraal te werven. Bij gelijke geschiktheid krijgen vrouwen de voorkeur. Zo wil de universiteit een bijdrage blijven leveren aan het verhogen van het aantal vrouwelijke wetenschappers.

 


Wat maakt dit programma succesvol?
Het unieke van de werving is dat de posities niet zijn gekoppeld aan specifieke onderzoeksopdrachten. Zolang de kandidaat onderzoek doet in één van de disciplines van de wervende faculteit, kan men solliciteren naar een Rosalind Franklin positie. Door de koppeling met een onderzoeksopdracht los te laten, kunnen veel meer talentvolle onderzoeksters solliciteren. Dat dit werkt blijkt uit het grote aantal sollicitaties bij iedere ronde.

Met het Rosalind Franklin Fellowship-programma neemt de RUG landelijk gezien een bijzondere positie in. Om deze reden werd het RFF-programma door ex-minister Plasterk van OCW als ‘best practice’ genoemd waar het gaat om het scheppen van kansen voor vrouwelijk talent in de wetenschap.

In twee drie eerdere wereldwijde wervingsrondes van 2006,2008 en 2010, zijn tot nu toe 48  Rosalind Franklin Fellows benoemd. 65% van de Fellows uit de eerste rondes is inmiddels doorgestroomd naar de positie van adjunct hoogleraar of hoogleraar. Dit betekent dat deze kandidaten zeer succesvol zijn. Daarmee bewijst het programma een substantiële bijdrage te leveren aan het verhogen van het aantal vrouwelijke wetenschappers.
 Wie of wat heb je hiervoor nodig?
De eisen die de universiteit stelt voor deelname aan het Rosalind Franklin Fellowship programma zijn evenredig hoog. Er wordt gezocht naar  internationaal talent, in het bijzonder gepromoveerde vrouwen die streven naar een hoogleraarschap. De kandidaten moeten in het eigen vakgebied  hun sporen hebben verdiend, onderzoek hebben gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften en   succesvol zijn in het werven van externe fondsen.  
De selectie vindt plaats op basis van strenge criteria:
• minimaal 3 jaar geleden gepromoveerd;
• publicaties in internationale wetenschappelijke toptijdschriften en/of in peer reviewed boeken;
• blijk van onafhankelijkheid en internationale erkenning;
• ervaring in verschillende werkkringen, inclusief een postdocperiode in het buitenland;
• succesvol in het verwerven van externe fondsen;
• onderwijservaring;
. onderzoeksvoorstel met een visie op de toekomst;
• een goed gemotiveerde onderbouwing van de sollicitatie.

Iedere faculteit heeft een selectiecommissie die alle sollicitaties op basis van de criteria beoordeelt en rankt. Vervolgens nodigt men de meest geschikte kandidaten uit voor een gesprek, een voordracht en een kennismaking met de onderzoeksgroep waar men eventueel bij wordt ingebed. Na het bezoek van de kandidaten wordt een definitieve lijst gemaakt met kandidaten.

Deze facultaire voordracht van kandidaten voor een fellowship wordt naar de centrale commissie Rosalind Franklin gestuurd. Bij goedkeuring legt de centrale commissie de voordracht, voorzien van een advies, voor aan het College van Bestuur dat een besluit neemt over de toekenning van het fellowship.

 

Op 4 oktober 2012 vond de installatie plaats van veertien Rosalind Franklin Fellows die in de periode 2010-2012 zijn aangesteld. In het filmpje vertellen de Fellows wat Rosalind Franklin en het fellowship voor hen betekent.


 
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
De RUG  is in oktober 2012 een nieuwe wervingsronde voor 28 vrouwelijke wetenschappers gestart. Voor de campagne werft de universiteit actief met behulp van maillijsten, conferenties en andere wetenschappelijk netwerken. Personeelsadvertenties voor de aanstellingen  verschijnen in internationale tijdschriften als Nature, Die Zeit, en de Times Literary Supplement en op diverse digitale internationale vacaturebanken. Hoogleraren  worden aangespoord om hun internationale contacten attent te maken op de vacatures.


Waarom is investeren in  talent belangrijk?
De RUG ziet de aandacht voor talent als kerntaak van een werkgever. Daarnaast wil de universiteit een bijdrage leveren aan een hoger aantal vrouwen met een vaste aanstelling op hogere wetenschappelijke posities
Eerdere lichtingen Rosalind Franklin Fellows zijn zeer succesvol  gebleken. De eerste twintig fellows die een paar jaren geleden werden aangesteld, zijn op enkele na, die later in functie kwamen, inmiddels allemaal adjunct-hoogleraar.

 

 


Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
dr.ir. Ineke Ganzeveld, tel. 050-363 5365, e-mail:k.j.ganzeveld@rug.nl