Print
 
 

PROOF-programma bevordert de persoonlijke (loop)baanontwikkeling van promovendi

 

Best practice jong talent – Technische universiteit Eindhoven

Om een promovendus naast wetenschappelijke groei ook persoonlijke ontwikkeling te bieden, heeft TU/e het PROOF-programma opgesteld. PROOF (PROviding Opportunities For PhD students) is een programma waarbij een promovendus trainingen en cursussen kiest die het beste passen bij de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. PROOF is daarmee een uitstekende aanvulling op de wetenschappelijke opleiding en helpt een promovendus om bewuste keuzes te maken voor de verdere loopbaan.

Wat houdt het PROOF-programma in?
Naast een wetenschappelijke opleiding bevordert de Technische Universiteit Eindhoven de persoonlijke ontwikkeling van promovendi met het PROviding Opportunities For PhD students (PROOF-programma). Denk hierbij aan de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit en sociale en communicatieve vaardigheden. Ook cultureel bewustzijn, wetenschappelijke integriteit en entrepreneurship zijn thema’s die steeds belangrijker worden voor promovendi en die aan bod komen in het PROOF-programma.

In het kader van loopbaancoaching wordt ook een persoonlijkheidstest en -analyse gemaakt. Het programma is zodanig opgezet dat het moment van de te volgen trainingen is afgestemd op de fase waarin de promovendus zich bevindt.Wat maakt dit loopbaanbeleid succesvol?
De cursussen worden afgestemd op de verschillende fases van het promotietraject. Het is voor alle promovendi en hun begeleiders inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn.

Elk onderdeel van het programma wordt telkens opnieuw geëvalueerd en zo nodig vervangen door of aangevuld met een programma dat beter aansluit op de wensen van promovendi en hun begeleiders.

Ook de terugkoppeling vanuit het promovendinetwerk (PromoVe) van de Tu/e is hier erg belangrijk. Op deze wijze zorgt TU/e ervoor dat het programma steeds blijft aansluiten bij de veranderde behoeften van promovendi.

Het afstemmen en onderbrengen van losse cursussen/trainingen voor één doelgroep in één programma zorgt voor kwaliteit en vermindert kosten.


Wie en wat heb je daar voor nodig?
Een van de Human Resource adviseurs van de universiteit is aanspreekpunt voor het PROOF-programma. Daarnaast is er een PROOF-werkgroep waarin alle faculteiten vertegenwoordigd zijn. Van iedere faculteit is een HR-collega verantwoordelijk voor een bepaalde cursus of training. Het verwerken van de inschrijvingen en verdere administratieve en organisatorische ondersteuning wordt door de centrale cursusadministratie van DPO verzorgd.
Hoe breng en houd je PROOF onder de aandacht?
Bij aanvang van het promotietraject wordt door de afdeling Dienst Personeel en Organisatie (DPO) een introductiegesprek met de promovendus gevoerd, waarbij het PROOF-programma onder de aandacht wordt gebracht. Er wordt een folder uitgereikt en er wordt verwezen naar de algemene website van het programma.

In het op te stellen opleidings- en begeleidingsplan en daarna in het jaarlijkse functionerings- en ontwikkelgesprek worden afspraken gemaakt over de te volgen cursussen of trainingen. Het format voor het opleidings- en begeleidingsplan is uniform voor alle faculteiten en biedt ruimte voor het PROOF-programma

Regelmatig attendeert de afdeling DPO promovendi op komende cursussen. De site speelt hierin ook een belangrijke rol. Op de website vinden promovendi extra informatie over het programma en kan men zich aanmelden voor alle beschikbare cursussen.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?
Investeren in jonge talenten is belangrijk, omdat zij de toekomstige wetenschappers of partners uit de industrie worden. Wetenschappelijke ontwikkeling is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek. Anderzijds is persoonlijke ontwikkeling van de promovendus belangrijk om een goede professional te worden. Het PROOF-programma voorziet daarin. Daarnaast biedt het de promovendus mogelijkheden om een bewuste keuze te kunnen maken voor zijn of haar verdere loopbaan.

Wat is de aanleiding geweest om het PhD-programma zo in te richten?
Vanuit verschillende plaatsen binnen de TU/e werden cursussen en trainingen aangeboden voor promovendi. Door het in één programma onder te brengen voorkom je overlappingen en bevorder je de kwaliteit (afstemming en bredere evaluatie). Deze methode is ook kostenbesparend, omdat trainingen en cursussen efficiënt kunnen worden ingekocht.Wat zijn de plannen voor de toekomst?
De werkgroep evalueert tweejaarlijks het PROOF-programma en alle bijhorende cursussen. Mede op basis daarvan wordt het programma aangepast en/of uitgebreid zodat een actueel cursusaanbod beschikbaar blijft dat past bij de wensen van promovendi en begeleiders. Op korte termijn gaat de aangepaste website online waardoor alle opleidingen op een uniforme en inzichtelijke wijze worden gepresenteerd. Promovendi krijgen zo gemakkelijk zicht op het totale opleidingsaanbod en het aanbod dat past bij de fase van hun promotietraject.


Wie kan worden benaderd voor meer informatie over de best practice?
Femke Verheggen, HR adviseur: f.verheggen@tue.nl
Tineke van den Bosch, m.m.v.d.bosch@tue.nl


Kijk ook op de site van Technische Universiteit Eindhoven voor meer informatie over het PROOF-programma.

 

De resultaten:

  • Bevordering van persoonlijke ontwikkeling
  • Bevordering van persoonlijke effectiviteit
  • Ondersteuning bij het zo optimaal mogelijk doorlopen van het promotietraject
  • Opbouwen van een netwerk dankzij het onderlinge contact tussen promovendi van verschillende faculteiten
  • Bewustwording over mogelijke loopbaankeuzes
  • Ondersteuning bij het vinden van goede aansluiting op de arbeidsmarkt.