Print
 
 

Mentorenprogramma stimuleert vrouwen in de wetenschap


Best Practice Jong Talent - Universiteit Twente

Om te stimuleren dat vrouwen carrière maken in de wetenschap begeleidt de Universiteit Twente vrouwelijke UD’s en postdocs in hun loopbaan. Een mentorenprogramma koppelt vrouwen individueel aan UHD’s en hoogleraren. Een van de deelneemsters: “De mentorgesprekken hielpen mij om goed voorbereid met leidinggevende en decaan te praten over mijn wetenschappelijke loopbaanpad.”

In de opzet van het mentorenprogramma bij de Universiteit Twente is gebruik gemaakt van de ervaring bij de Universiteit Utrecht. In Twente kent het beleid om vrouwelijk talent te stimuleren drie niveau's:

1: Gericht op individuele vrouwen
Via het mentorenprogramma worden vrouwelijke postdocs en UD’s gekoppeld aan UHD’s en hoogleraren. Zodoende kunnen ze bewust nadenken over loopbaanstappen in de wetenschap en deze stappen daadwerkelijk ondernemen. Naast het mentorenprogramma zijn er binnen de universiteit ook andere maatregelen gericht op individuele vrouwen. Voorbeelden hiervan zijn: de leergang talentvolle vrouwen, trainingen, vrouwennetwerken en het UT-stimuleringsfonds.

2: Gericht op structurele maatregelen
Op structureel niveau is sprake van centrale bekostiging van het zwangerschapsverlof. Daarnaast houdt de universiteit in werving- en selectieprocedures rekening met genderaspecten. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar doorstroommechanismen. Een aantal van de aanbevelingen uit dit onderzoek wordt op dit moment ingevoerd.

3: Beleid gericht op culturele maatregelen
Er is een ambassadeursnetwerk. Deze commissie, bestaande uit hoogleraren, adviseert het College van Bestuur en decanen over doorstroom van vrouwen. 
Wat is de aanleiding geweest voor deze Best Practice?
De universiteit wil jong vrouwelijk talent behouden voor de wetenschap. Er is te veel uitval van getalenteerde vrouwen naarmate de loopbaan vordert. De Voorzitter van het College van Bestuur, Anne Flierman, heeft daarom bij zijn aantreden als collegelid om nieuw beleid gevraagd voor de doorstroming van vrouwelijk talent. Flierman: “Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een universiteit, daarin moet je investeren.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Het mentorenprogramma wordt uitgebreid naar mannelijke postdocs en UD’s. Het is de bedoeling dat mentees in de toekomst een coach krijgen. Voor mentoren zijn er al coachingsworkshops.


Wie en wat heb je ervoor nodig?

Hoe organiseer je deze Best Practice?

  • Nodig alle vrouwelijke UD’’s en postdocs uit om aan het programma deel te nemen.
  • Start het mentorenprogramma met een conferentie voor mentoren en voor mentees (zo’n 30 per jaar). Deze conferentie is deels gezamenlijk, deels gescheiden en gericht op de behoeften van beide partijen.
  • Plan binnen het mentorenprogramma 4 gesprekken van 1,5 uur.
  • Geef 2 keer per jaar mentees de mogelijkheid tot inschrijving voor intervisie met andere mentees.


Wie en wat heb je daar voor nodig?

  • Betrokkenheid en steun van leidinggevenden en decanen.
  • Het ambassadeursnetwerk. Deze commissie van hoogleraren speelt een belangrijke rol. Zij adviseert niet alleen het College van Bestuur, maar wijst ook decanen op de mogelijkheden die bestaan. De ervaring die inmiddels is opgedaan helpt hierbij.

Wat maakt het succesvol?
De steun van het College van Bestuur door een actieve persoonlijke benadering van mentoren en mentees.
Meer weten?

Monique Duyvestijn, Coördinator, e-mailadres m.j.b.duyvestijn@utwente.nl en telefoonnummer 053 – 489 3851.


De resultaten

  • 83% van de vrouwen zegt dat de mentoring heeft geholpen om loopbaanstappen te ondernemen
  • 90% van de mentoren beaamt dat de mentees loopbaanstappen hebben ondernomen
  • Deelnemers uit de eerste ronde (2007) waardeerden het traject met een 7,5. De mentoren gaven het zelfs een 7,8.Interessante links

Lees meer over het mentorenprogramma van de universiteit Twente.

Artikel in het UT Nieuws van 11 september 2008