Print
 
 

Postdocs volgen training voor toekomstig onderzoeksleiders


Best Practice Jong Talent - Wageningen University and Research centre

De Best Practice Talents and Topics bij onderzoeksschool Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) biedt postdocs trainingen die van belang zijn voor toekomstige onderzoeksleiders. Hiermee biedt de universiteit onderzoekers meer loopbaanperspectieven. Tevens neemt het aantal WIAS beurzen voor onderzoeksprojecten nationaal en internationaal toe. Daarmee worden onderzoeksvragen beter op de kaart gezet en verbetert de samenwerking tussen leerstoelen en –groepen.
In deze Best Practice krijgen postdocs 6 maanden lang trainingen die voor onderzoekleiders van belang zijn. In de trainingen worden verschillende vaardigheden ontwikkeld zoals:

 • Het ontwikkelen van een strategische visie op het terrein van het onderzoek
 • Het opbouwen van netwerken
 • Het coördineren van grote multidisciplinaire projecten
 • Het ontwikkelen van leiderschaps- en communicatievaardigheden
 • Het (als tweetal) schrijven van een groot multidisciplinair onderzoeksvoorstel voor financieringsaanvragen

 

Een concreet voorbeeld van deze Best Practice is een onderzoeksprogramma dat vanuit de genetica en de ethologie is ontwikkeld. Het programma gaat over sociale interacties tussen dieren in een groep. Er zijn projecten gehonoreerd bij varkens en pluimvee waardoor een tweetal postdocs nu een groep van zeven Aio’s gaat leiden. Ieder bestudeert een verschillend aspect van de sociale interacties.Wat is de aanleiding geweest voor deze Best Practice?
De Wageningen University and Research Centre (WUR) is extra gaan investeren in jonge, talentvolle onderzoekers om te stimuleren dat ze enthousiaster worden voor een postdoc aanstelling bij de universiteit. Een zeer positief neveneffect is dat door deze aanpak strategische onderzoeksvragen beter op de kaart staan én de samenwerking tussen leerstoelen en leergroepen is bevorderd.

Waarom is investeren in jong talent belangrijk?

 • Je wilt als universiteit dat talent zich kan ontwikkelen. Daar hebben de postdocs en de universiteit baat bij. Een deel van de talentvolle onderzoekers zal de universiteit een aanstelling bieden, een deel van het talent zal doorstromen naar een functie buiten de universiteit. De universiteit ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze laatste groep onderzoekers ook goed te laten landen.
 • Het idee is dat talent waarin geïnvesteerd is, belangrijk blijft voor het netwerk van de universiteit. Daarbij is het op termijn mogelijk dat deze persoon samenwerking zoekt met de universiteit of zelfs terugkomt. In alle andere gevallen is het belangrijk dat de postdoc die de universiteit verlaat, zijn ervaring aan de universiteit als positief heeft ervaren en vervolgens een ambassadeur wordt van de universiteit.
   

Wie en wat heb je ervoor nodig?

Hoe organiseer je het?
De pilot bestaat uit 3 fases. Klik hier voor een volledige beschrijving van deze fases.

Wat maakt deze Best Practice succesvol?
Het samenbrengen van verschillende onderzoeksthema’s
Binnen de relevante WIAS thema’s zoeken naar een multidisciplinaire benadering van onderwerpen die gekoppeld worden aan talentvolle postdocs

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Talents & Topics is nu nog een pilot bij WIAS. Het is de bedoeling dat andere onderzoeksscholen ook aan talent ontwikkeling gaan werken en de WIAS ervaring benutten.Meer weten?
Kor Oldenbroek, assistent directeur Wias, kor.oldenbroek@wur.nl

 

 

 

De resultaten

 • Talent kan zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen
 • Betere loopbaanperspectieven voor WIAS-wetenschappers
 • Meer enthousiasme voor een postdoc aanstelling bij de universiteit
 • Toename van het aantal beurzen voor WIAS onderzoeksprojecten nationale en internationale programma’s
 • Strategische onderzoeksvragen komen beter op de kaart te staan
 • Bevordering van de samenwerking tussen leerstoelen en leergroepen
 • Talent blijft op de lange termijn belangrijk voor het netwerk van de universiteit.

 

Tips voor andere universiteiten

Schakel de leerstoelhouders actief in en geef ze een plaats in het programma