Print
 
 


Zevende kaderprogramma
Het Zevende Kaderprogramma (KP7, 2007-2013) was de voorganger van Horizon2020. Nederlandse onderzoekers waren hierbinnen erg succesvol in de open competitie (open calls). In het kader van deze Europese onderzoeksprogramma’s hebben de Nederlandse universiteiten baanbrekende onderzoeksprojecten kunnen realiseren.

 

 

 

In totaal haalde Nederland €3,4 miljard binnen uit KP7, wat bijna anderhalf keer (ratio van 1,48) zoveel is als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Gedurende de looptijd van KP7 komt dit neer op gemiddeld € 473 miljoen per jaar. In totaal financierde KP7 26.454 projecten, waarvan 5.173 in Nederland. Per inwoner ontving Nederland gemiddeld per jaar 29 euro uit KP7, waarmee Nederland de lijst van EU-15 landen aanvoert. Uit deze cijfers blijkt opnieuw het succes van Nederland in het verwerven van Europese onderzoeksgelden.

 

Nederland heeft een retourpercentage van 7,4%. Van de projecten die aan Nederland zijn toegekend, hebben universiteiten met ongeveer 45% het grootste aandeel.
 

 

 

De Nederlandse universiteiten streven ernaar om dit succes voort te zetten in Horizon 2020. De Grand Challenges, de onderzoeksgebieden die centraal staan bij Horizon 2020, zijn terug te vinden in de profielkeuzes van universiteiten.