Print
 
 

Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie (SOOV)

 
De SOOV is het bestuurlijk voorportaal voor besluitvorming in het Bestuur voor onderwijs- en onderzoeksaangelegenheden. Het gaat dan om het bewaken van de condities en randvoorwaarden voor wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie, standpuntbepaling over belangrijke wetsvoorstellen en uitwisseling van kennis en ervaring over deze onderwerpen.
 
Gezamenlijke projecten zijn onder andere de universitaire basiskwalificatie onderwijs, lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs, intake en selectie en bevordering van de kwaliteit en de integriteit van wetenschappelijke onderzoek, de bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke en economische ontwikkeling en de digitale samenleving. De SOOV komt vijf keer per jaar bijeen. 
 
Prof. dr. ir. Karen Maex is de voorzitter en Prof.dr.ir. Arthur Mol is de vicevoorzitter van de stuurgroep. Secretaris vanuit de VSNU is Myrte Berendse, Domeinleider Onderwijs.