Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie (SOV)

 

De Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie is verantwoordelijk voor de standpuntbepaling en advisering op het gebied wetenschaps- en valorisatiebeleid. Daarbij gaat het vooral om het bewaken van de condities en randvoorwaarden die de Nederlandse onderzoeksuniversiteiten in staat stellen excellent wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Wezenlijk daarbij is een goede balans tussen de verschillende geldstromen voor onderzoek (1e,2e en 3e) en het waarborgen van voldoende ruimte voor fundamenteel onderzoek naast meer op innovatie en toepassing gericht onderzoek. Andere onderwerpen op de agenda van de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie zijn: bevordering van de kwaliteit en de integriteit van wetenschappelijke onderzoek, de bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke en economische ontwikkeling (waaronder topsectorenbeleid), de transparantie en doelmatigheid van het nationale onderzoeksysteem en de gezamenlijke inzet richting de Europese onderzoeksagenda (Horizon 2020).
De stuurgroep Onderzoek komt vijf keer per jaar bijeen.

 

Secretaris van de stuurgroep onderzoek en valorisatie is Wouter Feldberg, Domeinleider Onderzoek & Valorisatie.