Print
 
 

Tenure Track

 

Universiteiten willen internationaal excelleren in onderzoek en onderwijs. Loopbaanbeleid is hier een belangrijk middel voor: hierdoor ontwikkelen jonge onderzoekers zich, komen ze op de juiste plek terecht en halen ze het beste uit zichzelf en hun onderzoek. In het bijzonder tenure track beleid biedt kansen voor het aantrekken en behouden van jong talent. In een tenure track moeten onderzoekers binnen een bepaalde tijd bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van een universiteit. Vaak worden onderzoekers eerst universitair docent en wanneer zij geschikt blijken ligt een baan als universitair hoofddocent of hoogleraar in het verschiet, al is dit niet altijd het geval.


Beleid op universiteiten rondom tenure track kan zich richten op verschillende thema’s, waarbij er hieronder vijf worden uitgelicht:

 • Wetenschappelijke onafhankelijkheid en zichtbaarheid
  Een tenure tracker doet onafhankelijk onderzoek in goede omstandigheden en is daarmee geen assistent van een andere onderzoeker. Dit betekent ook dat de tenure tracker zichtbaar is binnen de organisatie en binnen de onderzoeken waar hij/zij aan meewerkt.
 • Helder loopbaanperspectief
  Een tenure tracker werkt toe naar een vaste baan. Dit kan een vaste baan zijn als universitair docent (UD), maar ook als universitair hoofddocent (UHD) en eventueel doorstromend naar een hoogleraarschap. Niet alle tenure tracks worden tot een goed einde gebracht. Een goede monitoring gedurende de tenure track is essentieel, zodat de betrokkenen weten waar zij aan toe zijn en ondersteuning krijgen naar een volgende carrièrestap. Wanneer een tenure tracker niet voldoende blijkt uit te blinken voor een vaste aanstelling als wetenschapper, krijgt hij begeleiding bij het zoeken naar een passende baan buiten de universiteit.
 • Faciliteer/stimuleer ontwikkeling
  Tenure trackers krijgen ondersteuning bij hun ontwikkeling. Deze ondersteuning kan bestaan uit het aanbieden van verschillende cursussen, mentoring, ondersteuning et cetera.
 • Mentoring, feedback en evaluatie
  De tenure tracker kan zich optimaal ontwikkelen wanneer het duidelijk is waar diegene in zijn/haar ontwikkeling staat. Duidelijke criteria, tussentijdse feedback en regelmatige evaluaties helpen hierbij.
 • Gelijke kansen
  Diversiteit in het personeelsbestand verbetert de prestaties van de organisatie. Het treffen van maatregelen moet bijdragen aan het verhogen van het aantal vrouwen binnen de tenure track. Hierdoor is de verwachting dat meer vrouwen doorstromen naar hogere wetenschappelijke posities. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het zorgen voor voldoende vrouwen in de tenure-commissie.