Open Universiteit

We are the Welten Institute

KLIK HIER OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

De aanpak van het Welten Instituut is die van de 'ecologie van het onderwijs'. Dat uitgangspunt houdt in dat niet alleen theoretisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, maar dat ook samen met gebruikers wordt gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van wetenschappelijk verantwoorde leeromgevingen, onderwijsvormen en doceerwijzen in de praktijk. In dat onderzoek wordt rekening gehouden met de complexiteit van het onderwijs en speelt de inzet van de zich snel ontwikkelende technologie een belangrijke rol. Achterliggende gedachte is dat het contact tussen de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk van vitaal belang is voor goed onderwijsonderzoek en daarmee voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Presentation Trainer

In het promotieonderzoek van Jan Schneider staat het gebruik van sensoren en ict voor het geven van feedback in leersituaties centraal. Door alternatieve manieren van assessment en feedback in te zetten, gebaseerd op technologie, wordt een positief effect op leerprestaties verwacht. De Presentation Trainer is een applicatie die het leren van presentatievaardigheden ondersteunt. Deze applicatie kan direct worden ingezet voor onderwijsgevenden, onderzoekers en anderen die regelmatig moeten presenteren voor grotere groepen.

KLIK HIER OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

In zijn onderzoek bestudeert Dirk Boerner de mogelijk-heden van het gebruik van verschillende sensoren en communicatietechnologie gecombineerd in een kubus-vorm. Verwacht wordt dat het gebruik van de kubus in tegenstelling tot gebruikelijker vormen van assessment en feedback een positief effect heeft op leerprestaties.

Feedback Cube

Een geschenk van de universiteit aan de stad Heerlen
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Open Universiteit. Mijn stad is een interactieve app die gebruikers al wandelend langs de historisch belangrijke punten in de stad informeert over de geschiedenis.
De app is gebaseerd op het door de OU ontwikkelde ARLearn platform. Dit Open Source platform stelt ontwikkelaars in staat om context gebaseerde games en apps te bouwen. Ook bijvoorbeeld docenten kunnen hiermee aan de slag.

Slimmer door vis

In haar promotie onderzoek kijkt Inge van der Wurff naar het effect van het gebruik van omega-3 op leerprestaties. Een effect van de snelheid van informatieverwerking en de impulsiviteit in reacties is aangetoond. Het verdere onderzoek moet uitwijzen welk voedingsadvies op basis van de onderzoeksgegevens kan worden gegeven.

KLIK HIER OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

KLIK HIER OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

  • Resultaten

    * 35.7% van de totale inkomsten.

    ** Herontwerp en vernieuwing van de website in 2016 moet de toegankelijkheid verbeteren.

    *** Voor deze indicator moet de interne routing worden aangepast. Contracten die nog in de pijplijn

    zitten zijn niet zichtbaar in de rapportage.

KLIK HIER OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

Mijn stad

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten