Radboud Universiteit

SAFE SOCIETY

Privacy veiliggesteld door cyber security

Digitale systemen worden te vaak zo ontworpen dat ze ons basisrecht op privacy niet respecteren. Bart Jacobs vraagt hier met zijn Digital Security groep al jaren aan-dacht voor, met succes. Hij laat het niet bij kritiseren alleen, zijn groep werkt ook samen met fabrikanten aan veiligere RFID-toegangskaarten. Bovendien bereiden
de Nijmeegse informatici hun vakgebied voor op het moment dat quantumcomputers realiteit zijn, door quantumtheoretische fenomenen op een wiskundig niveau te interpreteren en te verwerken in bruikbare programmalogica’s en modellen.

LEES ONZE LEAFLET - KLIK HIER (PDF)

Snelle identificatie slachtoffers en opsporing daders: Bonaparte

Bonaparte is een programma dat op basis van bayesiaanse kansberekeningen snel enorme bergen genetische data kan analyseren en verwantschappen kan opsporen. Bert Kappen licht toe. Het NFI vertelt over het nut van Bonaparte voor opsporing en snelle identificatie, zoals bij de Tripoli-vliegramp en de ramp met MH17. Bonaparte wordt de komende jaren ook ingezet om slachtoffers van de oorlog in Vietnam te identificeren.
Het programma komt voort uit onderzoek van de Stichting Neurale Netwerken, deel van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour aan de Nijmeegse universiteit en wordt op de markt gebracht door de spin-off SMART Research.

Diamantbuurt schittert weer

De Diamantbuurt in Amsterdam is sinds 2004 negatief in het nieuws gekomen door overlast van Marokkaans-Nederlandse hangjongeren. De wijk werd symbool voor alles wat er mis ging in de Nederlandse multiculturele samenleving. Antropoloog Anouk de Koning deed onderzoek
in de Amsterdamse buurt. In haar onderzoek wist De Koning in de haarvaten van de buurt door te dringen en er achter te komen hoe discussies
over 'het multiculturele drama' doorwerken in
de buurt en opgepakt worden in beleid en door professionals. Haar onderzoek laat zien dat de buurt een testcase werd voor de overheid, en dat de aanpak van buurtproble-men altijd ook een reactie was op het publieke debat. In deze film leggen De Koning en de betrokkenen uit hoe dat ging.

Inmiddels heeft De Koning een ERC starting grant van 1,5 miljoen euro gekregen om in Amsterdam, Milaan en Parijs onderzoek te doen naar de ervaringen van Egyptische migrantenouders. De Koning denkt dat diep-etnografisch onderzoek inzicht kan geven in het nieuwe, sociaal-cultureel diverse Europa.

EFFICIËNT GEZOND

View to kill

Vroeger kon het jaren duren voor kanker in het lichaam gedetecteerd kon worden. Een tumor moest
een bepaalde grootte hebben om te kunnen worden opgespoord. Hierdoor zaten patiënten vaak lang in onzekerheid. Door het gebruik van onschadelijk ijzerwater, kan prof. dr. Jelle Barentsz, radioloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, nu veel sneller en pijnlozer kanker opsporen. Patiënten van de andere kant van de wereld zijn om die reden bereid voor hun behandeling naar Nijmegen te reizen.

Nieuw! Brandwondenpleister (water oplosbaar)

De behandeling van brandwonden is gecom-pliceerd en leidt vaak tot ontstekingen en lelijke littekens. Aan de Radboud Universiteit werd een supergel ontwikkeld die heel geschikt lijkt om er een brandwondenpleister van te maken. Aan de gel kunnen ook nog eens medicijnen worden toegevoegd. Als de pleister moet worden vervangen, hoeft hij alleen maar even te worden gekoeld en kan dan worden afgespoeld. Samen met het Brandwondencentrum in Beverwijk wordt de gel op dit moment getest.

LEES ONZE LEAFLET - KLIK HIER (PDF)

Tonnen CO₂ en bakken energie besparen

Anammox is een afkorting van anaerobe ammonium-oxiderende bacteriën. Die kunnen zonder zuurstof ammonium omzetten in stikstofgas. Toen prof. Mike Jetten de bacteriën ontdekte (aan het eind van de vorige eeuw) hadden veel wetenschappers grote twijfels bij zijn bevindingen. Dit daagde Jetten uit om de bijzondere eencelligen nog grondiger te bestuderen en hun metabolisme en anatomie tot in de details te ont-rafelen. Met succes: de kritiek verstomde en anammox wordt inmiddels ook toegepast in de afvalwaterzuive-ring. In installaties op de hele wereld wordt flink energie bespaard door stikstofverbindingen met behulp van anammox te verwijderen. Ook stoten deze installatie in tegenstelling tot de traditionele waterzuiveraars geen broeikasgassen uit.

Prof. Mike Jetten is bekend als ontdekker van bijzon-dere micro-organismen. De Radboudmicrobioloog werd voor zijn werk geëerd met twee ERC advanced grants en de Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

DUURZAME WERELD

Wat de natuur ons terug betaalt

Gezond veen zuivert water, houdt het vast, stoot minder CO2 uit of legt het zelfs vast. Er wonen ook nog eens heel veel zeldzame soorten en je kunt er recreëren.
De sterk vervuilde
Volgermeerpolder, eens in gebruik als afvalstortplek bij Amsterdam, werd omgetoverd in een gezond veengebied met expertise van Radboud-ecologen. Het levert nu weer ‘ecosysteemdiensten’

De Radboud Universiteit heeft het grootste aantal onderzoekers in Nederland die zich bezighouden
met wetland-ecologie. Vanwege hun expertise op het gebied van grond- en waterbeheer en de betekenis daarvan voor de biodiversiteit, worden de biologen worden over de hele wereld ingezet op plekken waar ecosystemen hersteld moeten worden.

LEES ONZE LEAFLET - KLIK HIER (PDF)

APPEALING ART & CULTURAL HERITAGE

Crowdfunding Maria

Het gebedenboek van Maria van Gelre is een sleutelwerk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis maar het
is zo kwetsbaar en beschadigd dat het niet kan worden bestudeerd en tentoongesteld. Mediëvist Johan Oosterman wist 25 duizend euro te crowdfunden voor de restauratie van het boek. Inmiddels is er een onderzoek gestart om te bekijken hoe het boek kan worden gerestaureerd en is er sprake van een tentoonstelling in Nijmegen.

 

Parkinsonnet voorbeeld voor gezondheidszorg 2.0

50.000 Mensen in Nederland hebben de ziekte van Parkinson. Een aantal dat in 2020 zal zijn verdubbeld. De ziekte vraagt
om een multidisciplinaire aanpak. Dan is het belangrijk dat er dicht bij de patiënt goed opgeleide zorgprofessionals zijn, die samenwerken met de neuroloog  en de patiënt optimaal onder-steunen. Met dit doel is ParkinsonNet opgericht. Inmiddels blijkt uit wetenschappelijke evaluaties dat deze aanpak effectief is: ParkinsonNet levert een betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Een van de grootste zorgaanbieders in de Verenigde Staten, Kaiser Permanente, heeft met steun van het Nijmeegse team, een ParkinsonNet geïmplementeerd in California en ook in het Duitse deel van de Euregio Rijn-Waal is een ParkinsonNet geïnstalleerd.

Suketu Khandhar, specialist beweegstoornissen, Kaiser Perma-nente: “ParkinsonNet heeft de basisingrediënten gedefinieerd die nodig zijn voor een succesvolle multidisciplinaire behande-ling van mensen met parkinson met verbeterde resultaten. Iedereen weet dat lekkere appels nodig zijn om appeltaart te maken, maar de beste en lekkerste appeltaart krijg je pas als alle ingrediënten op de juiste manier samen komen. Dat is precies waar ParkinsonNet voor mij voor staat. Ik vind het geweldig om op deze manier zorg aan te bieden binnen Kaiser Permanente”.

LEES ONZE LEAFLET - KLIK HIER (PDF)

Gamen voor een healthy brain

Computerspelletjes zijn slecht voor kinderen:
ze worden er agressief en asociaal van. Dit is het gangbare idee. Hoogleraar Ontwikkelings-psychopathologie Isabela Granic van de Radboud Universiteit gaat uit van het tegen-overgestelde: zij gebruikt games om kinderen minder angstig, depressief en agressief te maken. Het lab van Granic is één van de eerste in de wereld dat op deze manier onderzoek
en therapie combineert. Ze heeft een uniek multidisciplinair consortium opgebouwd van wetenschappers, klinisch psychologen en commerciële gameontwikkelaars.

Mondiaal geven overheid en bedrijfsleven al tientallen miljoenen uit aan innovatiegames voor leerdoeleinden, met veel resultaat.
Granic gelooft dat het veld van de geestelijke gezondheid een zelfde slag kan maken.

  • Resultaten

Voor meer informatie:
Afdeling Strategie, Onderwijs & Onderzoek
c.mollema@mso.ru.nl / 024 - 361 12 36

NAAR BOVEN

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten