Technische Universiteit Delft

Snellere DNA-analyse voor de diagnose van kanker

In november 2014 organiseerde de TU Delft de eerste ‘Research Exhibition’ waar meer dan 80 projecten vanuit de gehele universiteit werden gepresenteerd. Dr. Zaid
Al-Ars won op deze tentoonstelling de DIG-it! prijs en een beurs ter waarde van 10.000 euro voor zijn onderzoek naar het versnellen van DNA-analyses voor het diagnos-ticeren van kanker. Al-Ars en zijn collega’s op de afdeling Computer Engineering verwachten de analysesnelheid te kunnen vergroten met een factor 10. Met behulp van deze snellere methode zouden patiënten niet alleen snellere en accuratere diagnoses moeten krijgen, maar ook meer op maat gemaakte behandelingen tegen kanker en andere ziekten.

Zeilkleding

Magic Marine levert al sinds 1989 innovatieve en resultaatgerichte zeilkleding aan topzeilers. Magic Marine zoekt constant naar manieren om hun ‘high-tech’ zeil-kleding verder te verbeteren. InnoSportLab Sailing vroeg hen om deel te nemen aan een project gericht op het ontwikkelen van de volgende generatie zeilkleding. Hierop reageerden ze positief.

 

 

 

Recyclen van plastic afval

Het bedrijf Urban Mining Corp met Delft Enterprises van de TU Delft als aandeelhouder staat op het punt van een grootschalige introductie van zijn technologie voor het recyclen van plastic afval. Deze technologie is het resultaat van jarenlang intensief onderzoek en een nauwe samenwerking met de ‘Resources and Recycling’ onderzoeksgroep van Professor Peter Rem en dit jonge bedrijf geleid door managing director Jaap Vandehoek. Verbeterde recycling leidt niet alleen tot een (kosten)besparing op het gebruik van grondstoffen, maar ook tot een besparing in energiegebruik, aangezien productie op basis van grondstoffen veel energie kost.

 

MEER HIEROVER LEZEN? KLIK HIER!

Doorbraak in load-pull

In maart 2015, haalde de spin-off Antevertamw met Delft Enterprises van de TU Delft als aandeelhouder het nieuws met een overname door het Amerikaanse bedrijf Maury Microwave Cooperation. Met behulp van de technologie van Anteverta kunnen ontwikkelaars basisstations verbe-teren die gebruikt worden voor telecommunicatie. Deze basisstations, vaak gelokaliseerd op hoge gebouwen, gebruiken versterkers om krachtige signalen te genereren die worden verzonden naar mobiele apparatuur. De tech-nologie van Anteverta wordt gebruikt om deze versterkers te verbeteren waardoor het energieverbruik van de basis-stations kleiner wordt. Dit is goed voor het milieu en leidt bovendien tot kostenbesparing.

MEER HIEROVER LEZEN? KLIK HIER!

Wiskundige modellen voor optimaal cement

Het produceren van cement is relatief eenvoudig.
Het produceren van cement van een hoge kwaliteit is echter een delicaat proces. Hierbij moet een groot aantal kritieke variabelen strikt gereguleerd worden.
In samenwerking met de TU Delft zijn er wiskundige modellen toegepast op het cement-productieproces van Almatis. Met behulp van deze modellen heeft Almatis meer grip kunnen krijgen op het productie-proces en de output kunnen vergroten.

Dansende rollator zorgt voor ouderen

Iets meer dan een jaar geleden begon dr. Maja Rudinac met haar bedrijf, Robot Care Systems. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2015 won ze de prestigieuze Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie Vitale Gemeenschappen en Zorg. Op 3 december won ze tevens de Shell LiveWIRE Award. En wat het belangrijkste is: haar ingenieuze zorgrobots worden nu getest door groepen patiënten, waarna ze op de markt gebracht gaan worden.

De fysieke limiet als ultieme grens

In situ elektronenmicroscopie

DENSsolutions is het schoolvoorbeeld van een zeer succesvol bedrijf dat is ontstaan vanuit de wetenschappe-lijke gemeenschap. Professor Henny Zandbergen, directeur van het Nationaal Centrum voor Hoge Resolutie Microscopie, is pionier binnen het onderzoek naar monsterhouders voor elektronenmicroscopie. De ‘high-tech’ start-up DENSsolutions  brengt de door zijn onder-zoeksgroep ontwikkelde technologie succesvol naar de markt. TU Delft is met Delft Enterprises aandeelhouder. De toepassingen maken het mogelijk om diverse monsters efficiënt te prepareren en onderzoeken. DENSsolutions heeft zich binnen enkele jaren weten te ontwikkelen van een lokale start-up tot wereldwijde speler.

In het HANAS project werken onderzoekers van het
TU Delft Zwiller lab aan het ontwikkelen van een kwantum geheugen. Kennis over hoe een kwantum geheugen ontwikkeld kan worden, vormt een belangrijke stap in het ontwikkelen van kwantumtechnologie. Deze ontwikkeling op de lange termijn is belangrijk voor de maatschappij, omdat het ons in staat stelt te communi-ceren en rekenen op de fysieke grens: zo efficiënt als de natuur het toestaat.

Earth, wind and fire - Natuurlijke airconditioning

Natuurlijke airconditioning verbetert het binnen-klimaat van gebouwen, vermindert hun energie-gebruik en zorgt voor een verbinding tussen architectuur en technologie. Gebouwen worden hierbij ontworpen als ‘klimaat machines’ die gebruik maken van de aanwezige energie van de massa van de aarde, de wind en de zon. Door het gebruik van natuurlijke airconditioning worden mechani-sche systemen overbodig.

 

MEER HIEROVER LEZEN? KLIK HIER!

Medische technologie geïnspireerd op biologie

Geïnspireerd op de tentakels van inktvissen is een scala aan bestuurbare medische instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn geschikt voor bijna alle situaties waarin gebruik wordt gemaakt van minimaal invasieve chirurgie zoals: kijk-operaties, neurochirurgie, oog chirurgie en katheter-interventies. De nieuwste prototypen behoren tot de dunste en meest manoeuvreerbare bestuurbare medische instrumenten ter wereld.

  • Resultaten

    Verslaglegging in het jaarverslag

    In 2012 formuleerden de Nederlandse universiteiten in hun prestatieafspraken met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun valorisatiedoelstellingen. In navolging hiervan ontwikkelde iedere universiteit eigen valorisatie indicatoren om prestaties te meten. Dit proces moet in 2016 resulteren in een geteste en gevalideerde set van indicatoren waarmee universitaire inspanningen in de complexe context van valorisatie zichtbaar kunnen worden gemaakt. Over dit proces wordt in VSNU verband in een aparte rapportage verslag gedaan.

    De opdracht voor het ontwikkelen van valorisatie indicatoren is begin 2013 door de technische universiteiten in 3TU verband opgepakt. In 2015 zijn de ontwikkelde indicatoren getest en is operationalisering van de indicatoren in 3TU verband verder afgestemd. Eind 2015 is een eerste definitieve set van valorisatie indicatoren gekozen. De resultaten voor deze indicatoren zijn hieronder en in het jaarverslag van de TU Delft opgenomen. In 2016 en de daaropvolgende jaren zullen deze indicatoren verder worden ontwikkeld en/of worden aangevuld.

NAAR BOVEN

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten