Tilburg University

Virtueel vuurwerk

Mensen vragen Max Louwerse soms waarom Tilburg University een Virtual en Mixed Reality-lab zou moeten hebben. Is dat niet voorbehouden aan technisch georiënteerde universiteiten? Een vraag als deze biedt de hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie de kans zijn stokpaardje te berijden: “Technologie raakt steeds meer verweven met ons gedrag. Juist in Tilburg zijn wij geëquipeerd om te onderzoeken wat de invloed van technologie is op gedrag. Daarom hebben wij het DAF Technology Lab
in huis.”

Het lab wordt onder andere gebruikt voor Fieldlab Campione, een samenwerkingsverband van 33 partners, waaronder Tilburg University, MKB-bedrijven en grote bedrijven als Tata Steel en Fuji. Louwerse: “We onderzoeken onder andere hoe we de effectiviteit van veiligheidstrainingen van personeel kunnen meten. Kijk, je kunt op papier lezen hoe je een brand moet blussen, maar in het DAF Technology Lab kunnen we een brand levensecht simuleren. En blus je die brand niet goed, dan kan het zomaar gebeuren dat het misgaat. Althans, virtueel…”

De ideale trainingsmethode is overigens nog lang niet gevonden, benadrukt Louwerse. En Virtual Reality is zeker niet zaligmakend. Maar de potentie van VR is voor de hoogleraar evident. “Vergelijk het met een theore-tisch rij-examen: als je dat hebt gehaald, zegt dat niets over je rijprestaties. Rijden leer je in de praktijk.”

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University: “Niet zo lang geleden moest ik ergens spreken. Na afloop kwam er een mevrouw naar mij toe. Ze vroeg: ‘Bent u die man van de Startersbeurs?’ Toen ik bevesti-gend antwoordde, bedankte ze me uitgebreid. ‘Mijn dochter heeft een jaar lang thuisgezeten en dankzij uw beurs is ze nu aan het werk.’ Dat zijn momenten die me veel voldoening geven.”

“We zagen dat veel jongeren banen misliepen omdat ze geen ervaring hadden, maar zonder baan kregen ze die ervaring ook niet. Met de Startersbeurs, waarbij jongeren tot 27 jaar een half jaar werkervaring kunnen opdoen, wilden we die vicieuze cirkel doorbreken. We zijn in 2013 begonnen en omdat we alles nauwgezet monitoren, weten we dat tweederde van de jongeren die een Startersbeurs heeft gehad na drie maanden een baan heeft. Inmiddels is de Startersbeurs bij zo’n 160 gemeenten onderdeel van het beleid.”

“Nu willen we een stap verder gaan en hebben we de ambitie uitgesproken dat de regio Tilburg in 2018 helemaal jeugdwerkloosvrij moet zijn. Gemeenten, bedrijven en scholen doen ook mee. Het mooie van zo’n city deal is dat de lijnen kort zijn. Je kunt gewoon beginnen en aan social innovation doen. Koningin Máxima is hier geweest als startpunt van de ‘werkagenda’ die we hebben opgesteld. Maar het allerbelangrijkste is dat jongeren zelf ook mee-doen. Zij maken de website en doen de communicatie. We doen dit vóór jongeren en met jongeren.”

“In 2018 moet de regio
jeugdwerkloosvrij zijn”

Proeftuin vol bloeiende ideeën en innovaties

Eén op de vijf Nederlanders krijgt ooit een vorm van dementie. Door de vergrijzing groeit het aantal patiën-ten. De zorg zal moeten veranderen, want patiënten willen én moeten langer thuis wonen. Hoe houd je de kwaliteit van leven zo lang mogelijk hoog? Hoe blijft de woonomgeving veilig? En hoe kun je patiënten praktisch ondersteunen?

Op die vraag richt de Brabantse Proeftuin Dementie zich. Onderzoeksinstituut Tranzo is een van de deel-nemende partners. Dit onderzoeksinstituut van Tilburg University heeft zich tot doel gesteld de wetenschap en de praktijk op het gebied van zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Tranzo brengt kennis van weten-schappers, zorginstellingen en patiënten bij elkaar, waardoor de – soms best grote – kloof tussen weten-schap en praktijk van alledag snel wordt overbrugd.

In de proeftuin komen ideeën en innovaties to bloei. Dat kan variëren van een tablet die herinneringen aan-geeft voor het innemen van de medicatie tot een op maat gemaakt alarmsysteem voor patiënten. Ideeën worden niet bedacht vanachter een bureau, maar ontstaan in de praktijk. De Brabantse Proeftuin Dementie is inmiddels zo’n succes dat ook tien andere proeftuinen in Nederland volop in bloei staan. Het is social innova-tion in optima forma.

Tachtig vingers tegelijk omhoog

Wanneer leeft een robot eigenlijk? Wat zegt het over je persoonlijkheid als je cavia’s leuk vindt?
En kun je zelf bepalen wat je droomt? Het is slechts een kleine greep uit de vragen die basisschool-leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 stellen wanneer professoren van Tilburg University hen ontvangen voor een college. De hoogleraren vertellen bijvoor-beeld of het mogelijk is verliefd te worden op een robot, of waarom mensen huilen. Projectleider Saskia Immens: “Als een hoogleraar een vraag stelt, gaan er soms wel tachtig vingers tegelijk omhoog.”

Deze Kinderuniversiteit is een onderdeel van
de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt Brabant, waarin Tilburg University en de TU in Eindhoven ‘wetenschap in de klas’ brengen.

Doel: kinderen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs vertrouwd maken met de basale onder-zoeksvaardigheden en hen stimuleren een onder-zoekende houding aan te nemen.

Naast de Kinderuniversiteit is er een Online Kinder-kennisbank met wetenschappelijke informatie, organiseert het Wetenschapsknooppunt Junior Science Cafés voor leerlingen en onderwijscafés voor docenten, en vindt eens per jaar voor een gehoor van zo’n vijfhonderd kinderen een Junior Science Café XL plaats, met wetenschappelijke hot shots als André Kuipers. Immens: “Een wetenschap-per en een kind vormen een bijzondere match.
Ze zijn allebei onbevangen en enorm nieuwsgierig. Je ziet dat er meteen een klik is.”

BEZOEK DE ONLINE KINDERKENNISBANK
KLIK HIER!

One stop shop voor data science

Een ‘ecosysteem’ van onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid. Dat is kort gezegd de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), een samenwer-king van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Den Bosch, de TU in Eindhoven en Tilburg Univer-sity, die in september 2016 van start gaat. JADS is een one stop shop voor data science.

Wereldwijd produceert de wereld 2,5 exabyte aan data en 90 procent van die data is ongestructu-reerd. Experts voorspellen dat ‘big data’ het ‘zwarte goud’ van de toekomst wordt. Het bewaren, managen, beveiligen en interpreteren van data
zal een steeds grotere rol in onze maatschappij innemen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de vraag naar gekwalificeerde data-experts nauwelijks bij te benen. JADS speelt hierop in met, onder andere, zeven gloednieuwe bachelor- en masteropleidin-gen – goed voor zo’n vijftienhonderd studenten.

JADS zoekt ook nadrukkelijk de verbinding met
de praktijk. Het voormalige Mariënburg-klooster in Den Bosch (bouwjaar 1897) zal de campus worden van de JADS graduate school voor data science en entrepreneurship. Hier werken volgens een uniek concept onderzoekers en studenten nauw samen met (startende) ondernemingen. JADS maakt Brabant tot een eersteklas broedplaats voor kennis en kunde op het gebied van data science.

 • Resultaten

  valorisatie indicatoren Tilburg University

  Toelichting:

  Valorisatie heeft in het Strategisch Plan 2014-2017 van Tilburg University een prominente plek gekregen.
  Het is een expliciete wens van de universiteit om bij te dragen aan een goed functionerende, veerkrachtige samenleving. Daarbij ziet TiU valorisatie niet enkel als een lineair proces waarbij kennis ‘naar de markt’ moet worden gebracht. De wijze waarop we kennis tot (economische, sociale, maatschappelijke, culturele) waarde brengen, kent diverse praktijken. Te denken valt aan duale aanstellingen, academische werkplaatsen, deelname aan het publieke debat en contractonderzoek. Het meetbaar maken van deze verschillende vormen van valorisatie blijft een belangrijk punt van aandacht.

  Tilburg University heeft een traditie opgebouwd van alliantievorming en langdurige samenwerking. Samenwerken, netwerken en grensoverschrijdend leren zijn sleutelbegrippen in wijze waarop TiU valoriseert. Echter, het blijft lastig om het hele spectrum van valorisatie te vangen in een set indicatoren.
  TiU heeft zoveel mogelijk het “bewerkelijke handwerk” in de metingen proberen te ondervangen door zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande datasets. Valorisatie blijft een domein in ontwikkeling,

  Het ligt in de lijn van de verwachting dat de dataset in de toekomst nog zal worden aangepast.

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten