Voorwoord

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten

Valorisatie is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden op een universiteit. Wetenschappers zorgen dat hun uitvindingen, kennis en ideeën buiten de universiteit een plek vinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld via samenwerkingsverbanden met bedrijven, mediaoptredens of nevenfuncties bij publieke organisaties.

Al in de 17e eeuw zorgden wetenschappers voor valorisatie. Christiaan Huygens wordt vaak genoemd als de Vader van de Nederlandse natuur-kundigen door zijn bijdragen aan natuurkunde, wiskunde en astrofysica. Wat wellicht minder bekend is, is dat hij rond 1654 een belangrijke bijdrage leverde aan de ‘toverlantaarn’. Een uitvinding van vóór de fotografie waar-mee afbeeldingen geprojecteerd konden worden: de eerste versie van
de diaprojector. Huygens heeft ons dus ook de mogelijkheid gegeven om onze bevindingen en ideeën zichtbaar te maken. Zowel het fundamentele onderzoek als de toegepaste kennis van Huygens hebben tot de dag van vandaag impact op onze wetenschap en maatschappij.

Dankzij wetenschappers uit het verleden én van nu kunnen wij in dit magazine een beeld schetsen van valorisatie door universiteiten. Dit hebben we al eerder gedaan in de publicatie: ‘De kracht van kennis’ uit 2010. Het nieuwe magazine dat nu voor u ligt, biedt een collage van de vele verschillende vormen van valorisatie anno 2016. En dit is slechts
een greep uit de bijdrage van de wetenschap aan de vele gezichten van kennisbenutting in Nederland. Van universiteitsmusea en maatschappelijke samenwerking tot start-ups en spin-offs: alle vormen van valorisatie komen langs. Laat u verrassen en inspireren!

 

Karl Dittrich

Voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU)

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten