Wageningen UR
(University & Research centre)

Kracht van Nederland

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Waar een klein land groot in kan zijn. De exportwaarde van voedsel en bloemen was vorig jaar
€ 83 miljard. Dat is 20% van de totale export en bijna 10% van het bruto nationaal product. Bij Wageningen UR werken en studeren mensen die de agrarische sector en voedselverwerkende industrie in Nederland continu naar een hoger plan tillen. Gestuwd door onderzoek en innovaties weet de sector haar goede concurrentiepositie te behouden.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Stroom uit afvalwater

Huishoudelijk afvalwater zuiveren kost nu elektriciteit, maar als het aan Wageningse wetenschappers ligt gaat het stroom opleveren. Zij hebben een manier gevonden om stroom af te tappen van bacteriën die tijdens het afbreken van afvalstoffen elektronen produceren. Terwijl de bacteriën hun reinigende werk doen, laden ze langzaam kleine koolstofballetjes op. Deze speciaal ontwikkelde balletjes ontladen vervolgens razendsnel en dit proces gaat eindeloos door. Dit levert stroom op; echt groene stroom.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Zuivere koffie

Biologische koffie is voor de consument niet van gewone koffie te onderscheiden. Maar die koffie is wel duurder en dat is verleidelijk voor fraudeurs. Wageningse onderzoekers ontwikkelden een test die biologische koffie van reguliere kan onderscheiden. Zij analyseerden daartoe het karakteristieke patroon van vluchtige stoffen van de koffie en vergeleken die met andere koffiesoorten. De test biedt autoriteiten de mogelijkheid snel en efficiënt frauduleuze praktijken
aan te tonen zodat de consument erop kan vertrouwen zuivere koffie te drinken. Er zijn inmiddels ook technolo-gieën ontwikkeld voor biologische eieren, paarden-vlees, vruchtensappen en chocola.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Brandstof en Energie uit Zonlicht

Fossiele brandstoffen zijn eindig, maar mensen willen blijven autorijden. Onderzoekers van Wageningen UR werken daarom in het BioSolar Cells-consortium aan een hernieuwbare autobrandstof.

De techniek is geïnspireerd op de fotosynthese van planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen wordt dit gas omgezet in een vloeibare brandstof. Dat is makkelijker te transporteren dan waterstofgas. In plaats van benzine kan de automobilist dan straks klimaatneutrale zonnebrandstof tanken.

Energie maken uit zonlicht kunnen we al langer, de start-up Plant-e werkt dit verder uit.

 

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Betere uien

De ui is als tweede groente van de wereld een belangrijke bron van vitamines en mineralen voor veel bevolkingsgroepen. Nieuwe uienrassen die op arme gronden groeien of resistent zijn tegen schimmels kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan hun voedselvoorziening.

Wageningse onderzoekers ontrafelden samen met bedrijven het genoom van de ui. Met de DNA-kaart in de hand verwachten zij nuttige eigenschappen in de ui sneller en gerichter op te sporen. Daarmee zijn uien te veredelen die beter aangepast zijn aan veranderende omstandigheden.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Blije kip in innovatieve stal

Ontwerp eens een stal voor leghennen waarbij niet de kostprijs, maar het dierenwelzijn voorop staat. Die uitdaging gingen onderzoekers van Wageningen UR samen met maatschappelijke organisaties enige jaren geleden aan. De inmiddels door het bedrijfsleven gebouwde Rondeel-stal kent een nacht- en dagverblijf naast een buitenverblijf. Uit de eerste toetsingen blijkt dat de kippen rustig en nieuwsgierig zijn en elkaar nauwelijks pikken. Hierdoor zitten ze beter in de veren. En ze leggen er geen ei minder om.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Heel de biet benut

Met suiker voor voeding en bietenpulp voor veevoer is de suikerbiet nog lang niet ‘op’. Onderzoekers van Wageningen UR werken met de suikerindustrie samen om de volle biet te benutten. De pulp bevat veel kostbare grondstoffen die onder meer in wasmiddelen en cement verwerkt kunnen worden, ter vervanging van stoffen uit aardolie. Bovendien blijkt een speciale suiker uit de bietenpulp een geschikte grondstof voor kunststof flessen. Wat dan nog rest, is goed om biogas van te maken.

Boeren op zee, duurzaam zeewier telen

Landbouw ontwikkelt zich al millennialang, maar op zee is de oude vorm van jagen en verzamelen nog steeds de norm. Wageningse wetenschappers zien kansen voor landbouw op zee. Een zeewierakker ter grootte van Nederland kan voldoende eiwitten leveren voor bijna heel Europa. Wierproductie zou zelfs midden op de Atlantische Oceaan kunnen, zonder de natuur in de weg te zitten. In oceanen hebben zich ook nutriënten opgehoopt die daar door menselijk handelen terecht zijn gekomen. Met duurzame zeewierteelt worden die voedingsstoffen weer benut.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Plukrobot voor paprika’s

In de tuinbouw wordt nog veel met de hand geoogst. Maar steeds minder mensen willen dit zware en monotone werk doen. In een EU-project ontwikkelden Wageningse onderzoekers met internationale collega’s een prototype van een plukrobot voor paprika’s.

De robot maakt een driedimensionale foto van de vrucht, beoordeelt kleur en vorm en knipt de paprika af als die aan de eisen voldoet. Ook ’s nachts en als het heet is werkt de robot door. In experimenten is het inmiddels gelukt de eerste paprika’s feilloos te plukken.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

Levende golfbreker

Aan de dichtbevolkte kust van Bangladesh spoelen bij storm de beschermende aarden wallen regelmatig weg. Overstromingen zijn het gevolg. Wageningse onder-zoekers ontwierpen met partners levende golfbrekers die de wallen beschermen. Zij legden voor de kust een strook hard materiaal aan. Daarop hechten zich oesters zodat er een rif gaat groeien. Aan de landzijde ontstaan zandbanken, waarop bewoners mangrovebomen planten. Deze breken de golven en bieden een leef-milieu voor vis en krab die tevens voorzien in extra inkomen voor de bevolking.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER!

 • Resultaten

  Meetresultaten van de valorisatie indicatoren Wageningen UR

  1. Indicatoren op het VSNU domein ‘Mensen’

  1.1 Onderzoek naar onderneming

  Tabel 1.1 Percentage uitstromende MSc studenten dat in specifieke branches een baan vindt

  Bron: WO-monitor

  * Voor 2014 zijn geen gegevens beschikbaar

  1. Industrie, handel, transport
  2. Informatie en communicatie, financiële dienstverlening, juridische dienstverlening, P&O, Pers en voorlichting, overige zakelijke dienstverlening
  3. Overheid
  4. Onderzoeksinstituten, HBO-instellingen, overig onderwijs, ziekenhuizen (incl AMC’s), welzijnsinstellingen, overige gezondheidszorg, andere branche
  5. Universiteiten (excl. academische ziekenhuizen)


  1.2 Entrepreneurship

  Tabel 1.2 Aantal medewerkers betrokken in kennistransfer functies (centraal en decentraal) in 2015

  1. Betreft functie Jurist, incl. IP-Service
  2. Betreft functies Business Developer, Coördinator externe samenwerking, Acquisiteur, DLO Acquisiteur, Medewerker Kennisvalorisatie: incl. Wageningen International
  3. Betreft StartLife en Climate-KIC
  4. Betreft functies Medewerker Kennisvalorisatie en Medewerker Kennistransfer
  5. Wetenschapswinkel, Onderwijsloket, Wetenschapsknooppunt en Bètasteunpunt
  6. Betreft alleen decentrale functies bij Science Groups


  Tabel 1.3 Onderwijs in ondernemerschap: aantal studenten per vak

  * Het vak MST25806 (code was daarvoor MST33306) is nu sinds studiejaar 2012/2013 een verplicht vak voor derdejaars BTO studenten en zit ook in de BSc Minor Innovation and Entrepreneurship

  1.4 Leven Lang Leren

  Tabel 1.4 Cursussen voor professionals


  2. Indicatoren op het VSNU domein ‘Resultaten’

  2.1 Patenten

  Tabel 2.1 Aantal nieuwe octrooienaanvragen van Wageningen UR

  2.2 Licenties

  Tabel 2.2 Aantal licenties op octrooien, rassen, modellen of materialen in 2015

  2.3 Ondernemen

  Tabel 2.3 Aantal nieuwe spin-offs


  3. Indicatoren op het VSNU domein ‘Samenwerking’

  3.1 Samenwerking

  Tabel 3.1 Aantal onderzoeksprojecten gefinancierd t.b.v. vragen van maatschappelijke, niet draagkrachtige organisaties

  a Aantal onderzoeksprojecten gefinancierd met het te besteden budget

  Tabel 3.2 Aantal studentenprojecten uitgevoerd n.a.v. vragen van diverse maatschappelijke actoren

  Tabel 3.3 Bijdragen aan overige onderwijs: aantal bereikte leerlingen en docenten, aantal betrokken medewerkers Wageningen University en aanbod aan lesproducten

  Tabel 3.4 Bezettingsgraad van de CAT-AgroFood apparatuurportfolio alsmede het aandeel van externe bedrijven en instellingen

  * t.o.v. 1200 uur / 150 d per jaar

  Tabel 3.5 Aantal tijdelijke uitwisseling/detacheringen bij bedrijfsleven

  3.2 Fondsen

  Tabel 3.6 Omzet Wageningen UR uit bedrijfsleven (in M€)

  Tabel 3.7 Omzet Wageningen UR uit EU subsidieprogramma’s (in M€)

  3.3 Publicaties

  Tabel 3.8 Aantal publiek–private copublicaties Wageningen UR

  Bron: Scopus, Elsevier B.V. All rights reserved. SciVal ®

  Tabel 3.9 Aantal vakpublicaties, maatschappelijke publicaties, populariserende publicaties

  © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. SciVal ® is a registered trademark of Reed Elsevier Properties S.A., used under license.

   

Copyright gebruikte foto's op deze pagina: Wageningen UR.

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten