Print
 
 

Versnelling en verbetering studiesucces

 

Studeren wordt uitdagender, maar minder vrijblijvend. De VSNU en de universiteiten werken hard om het studiesucces te verbeteren. Met resultaat. Steeds meer studenten maken hun opleiding af. En ook steeds vaker binnen de vier of vijf jaar die ervoor staan. De eindcijfers kunnen nog wel wat omhoog.

Om het studiesucces te vergroten, is de aanmelddatum voor studenten vervroegd naar 1 mei, zodat er tijd is voor matchingsgesprekken. Ook is vrijblijvend studiegedrag teruggedrongen: een studieduur van +1 jaar is de norm. Zo blijft er ruimte voor buitenlandervaring, bestuursfuncties en (tijdelijk) mindere studieprestaties door bijvoorbeeld ziekte of een functiebeperking. Ook proberen universiteiten het studiesucces te verbeteren door onder andere het bindend studieadvies (het verplicht afbreken van de studie bij te lage prestaties), het terugbrengen van tentamenherkansingen en het verhogen van het aantal tussentoetsen.

Een andere optie om het studiesucces te vergroten, is het uitbreiden van een reguliere bachelor tot een brede bachelor. Dan ‘verkennen’ studenten verschillende studierichtingen, zodat zij geleidelijk een keuze kunnen maken voor een specialisatie. Omdat de student het veld al enigszins kent, is de keuze voor de uiteindelijk specialisatie weloverwogen. De kans is kleiner dat hij of zij een jaar ‘verliest’ door het wisselen naar een andere opleiding.

De VSNU brengt universiteiten bij elkaar, zodat ze kennis kunnen uitwisselen. Veel maatregelen liggen voor de hand, sommige worden bekritiseerd en andere lijken contraproductief. Welke maatregelen werken? Waarom zijn ze effectief? En welke lessen kunnen wij uit het buitenland leren? Om antwoorden op deze vragen te vinden, maken universiteiten maken zelf keuzes op basis van hun profiel.

 

Gerelateerde onderwerpen

Docentkwaliteit

Excellentie

 

 

Terugblikken

Symposium Studiesucces (13 juni 2012)
 

VSNU-Café: Studiesuccesmaatregelen (15 maart 2012)