Print
 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen - 16. Vrede, justitie en goede publieke diensten

 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

 

Geweld en corruptie
Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

 

Recht
Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.


Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland.


Hoe werken de Nederlandse universiteiten aan dit ontwikkelingsdoel? Een greep uit de onderzoeken:

De 14 Nederlandse universiteiten werken samen aan dit doel in het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Maastricht University

Open Universiteit

Radboud Universiteit I

Radboud Universiteit II

Radboud Universiteit III

Rijksuniversiteit Groningen I

Rijksuniversiteit Groningen II

Tilburg University I

Tilburg University II

Tilburg University III

Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam

Universiteit Leiden

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam I

Universiteit van Amsterdam II

Vrije Universiteit Amsterdam

 

Videocolleges Universiteit van Nederland over Vrede, justitie en goede publieke diensten

100 jaar stemrecht voor vrouwen. Wat heeft dat veranderd?

Waarom kun je Trump geen protestpresident noemen?

Waarom grijpen de Verenigde Naties niet vaker in bij conflicten?

Waarom zijn er nu meer oorlogen binnen landen dan tussen landen?

Waarom zal er altijd oorlog zijn?

Is Rusland een dictatuur?

 

Podcasts Universiteit van Nederland over Vrede, justitie en goede publieke diensten

Waarom mochten slachtoffers vroeger niets zeggen in de rechtszaal?

Waarom kun je Trump geen protestpresident noemen?

 

E-zine

Nederlandse universiteiten dragen bij aan SDG 16