Print
 
 

VSNU-Café dinsdag 3 februari 2015

 

‘De kansen in de wetenschapsvisie voor de sociale wetenschappen’

 

Op dinsdag 3 februari 2015 gingen verschillende sprekers uit het veld, onder leiding van VSNU-voorzitter Karl Dittrich, hierover in discussie met elkaar en met de zaal.

 

 

De sprekers waren o.a.:

  • Dr. Jet Bussemaker: minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Prof. dr. Paul Schnabel: socioloog, universiteitshoogleraar te Utrecht, voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en voorzitter van de commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen
  • Prof. dr. Willem Schinkel: socioloog Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van De Jonge Akademie van de KNAW
Onderwerpen van gesprek waren o.a.:

 

De reacties op de onlangs gepresenteerde wetenschapsvisie van het kabinet blijven niet uit. Wetenschappers, bestuurders, politici en zelfs de ‘gewone’ burgers laten via discussiefora op internet, in opinieartikelen en op Twitter hun mening horen over de koers die gevaren dient te worden.

 

Iets eerder dan de wetenschapsvisie werd het sectorplan Sociale Wetenschappen gepresenteerd. De onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel, constateert dat de sociale wetenschappen een essentiële bijdrage leveren aan de ambitie van Nederland om tot de top van de mondiale kenniseconomieën te behoren. Aan de andere kant adresseert de commissie een aantal knelpunten die zich in dit wetenschapsgebied al langere tijd voordoen, zoals de lage honoreringspercentages bij de toekenning van projectsubsidies door NWO en grote studentenaantallen waardoor de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek onder druk staat.

Welke kant moet het op met de wetenschapsvisie en de agenda die daaruit voortkomt? En wat betekent dat voor de sociale wetenschappen in het bijzonder?