Print
 
 

VSNU-Café: Een sociaal veilige universiteit

De Nederlandse universiteiten hechten grote waarde aan een veilige werk- en leeromgeving voor hun medewerkers, studenten en bezoekers, en maken zich hier gezamenlijk hard voor. De afgelopen jaren zijn er al vele stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Dat blijkt ook uit de recente onderzoeken van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en FNV-VAWO. Daarom gingen we met bezoekers in gesprek over wat universiteiten kunnen doen om te zorgen voor een veilige werkomgeving waar iedereen zijn/haar talenten kan ontplooien. Dit vond plaats tijdens het VSNU-café op 1 oktober 2019 bij Café Dudok, Den Haag.

 

Het Café werd ingeleid door Hanneke Takkenberg, voorzitter van het LNVH. Daarnaast zijn er bijdragen van Henri van Montfort, voorzitter van het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen (NUVP) en Renée-Andrée Koornstra, directeur HRM aan de Vrije Universiteit (VU). Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, zit het Café voor. We gaan tijdens het Café in gesprek met medewerkers, bestuurders, werknemersorganisaties, studenten en natuurlijk met u. 

 

U kunt de foto's hier bekijken en hieronder de aftermovie: