Over VSNU

In de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector. In VSNU-verband laten de 14 Nederlandse universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vorm geven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en valorisatie en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.
 
VSNU-bureau
Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt de Stuurgroepen en het Bestuur van de vereniging. De VSNU is daarnaast een werkgeversvereniging. Het bureau van de VSNU, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 45 gedreven professionals met een platte structuur en een informele cultuur. Ambitie, initiatief en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen de domeinen onderwijs, onderzoek, HR, financiën, governance & accountability, internationalisering en communicatie/public affairs. Het VSNU-bureau wordt geleid door de directeur, Babs van den Bergh.
 

Lees hier meer over de visie en missie


 

 

 

  


Contact
VSNU
Lange Houtstraat 2
Postbus 13739
2501 ES DEN HAAG
T +31 (0)70 302 14 00

Routebeschrijving