Print
 
 

Werkconferentie vluchtelingen in het hoger onderwijs


Vrijdag 18 maart organiseerden VSNU, Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs een werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs. Ruim 120 beleidsmedewerkers, international officers, taalexperts en admission officers van hogescholen en universiteiten wisselden met elkaar ervaringen uit over begeleiding van vluchtelingstudenten voor, tijdens en na de studie. De boodschap was eenduidig: wees creatief en laat bureaucratische regels het aanbieden van taal- en onderwijsprogramma’s aan vluchtelingen niet belemmeren.
 
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, verwelkomde alle deelnemers en vertelde over de Taskforce Vluchtelingen. Deze Taskforce is in september opgericht door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo, VH en VSNU om knelpunten die vluchtelingen in het hoger onderwijs ondervinden weg te nemen. Ook wil de taskforce dat vluchtelingen in heel Nederland toegang hebben tot taal- en schakelonderwijs, onafhankelijk van waar iemand verblijft. Bart Straatman, lid van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukte het belang om het proces in de toelating tot een studie te versnellen. De lange wachttijden moeten worden teruggebracht en er moet meer maatwerk komen voor de individuele vluchtelingstudent.
 

Ervaringen uit de praktijk gedeeld

 

Universiteiten en hogescholen lieten in workshops zien wat zij doen voor vluchtelingen. Zo is een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject voor vluchtelingstudenten taalonderwijs van een hoog niveau. De Nederlandse Universitaire Taalcentra deelden hun ervaringen met het aanvragen van het Blik op Werk-keurmerk. Dit keurmerk is vereist om de status van inburgeringscursus te krijgen. Het Amsterdam University College vertelde over hun project Right2Education. In dit programma geven studenten Nederlandse les aan vluchtelingen, en andersom geven de vluchtelingen lessen Arabisch aan Nederlandse studenten.    
 
Ook was er gedurende de werkconferentie veel aandacht voor studiebegeleiding. Zo benadrukte de Hogeschool van Amsterdam het belang van duidelijke aanspreekpunten voor vluchtelingstudenten. De Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen vertelden over hun schakeltrajecten om hoger opgeleide vluchtelingen voor te bereiden op een studie. De Hogeschool Utrecht heeft een pre-bachelor ICT in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. De Hanzehogeschool en de Radboud Universiteit lieten voorbeelden zien van colleges voor vluchtelingen, bijvoorbeeld over migratierecht. Ook was er aandacht voor wet- en regelgeving in een workshop verzorgd door het UAF en legde EP-Nuffic uit hoe diplomawaardering werkt.

Rond de lunch kwamen alle deelnemers weer samen om te netwerken aan regiotafels. Universiteiten en hogescholen uit eenzelfde regio spraken met elkaar over afstemming in vraag en aanbod van (taal)onderwijs aan vluchtelingen.

 

 

 


Laatst bijgewerkt op 29-03-2016