Print
 
 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

 
Algemeen
In 2016 heeft het parlement ingestemd met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts-) positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) ambtenarenwet komt. Dit betekent dat medewerkers van openbare universiteiten, die nu nog onder het ambtenarenrecht vallen, straks eveneens onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW) vallen. Voor de medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University is dit nu al het geval. Inwerkingtreding van de WNRA is gepland op 1 januari 2020.
 
Aanpak Universiteiten
Voor de implementatie van de WNRA moeten diverse wetten en regelingen gewijzigd worden. De VSNU bereidt zich nu voor op de implementatie van de wet. Samen met de universiteiten is er een stuur- en werkgroep samengesteld. Het doel van deze groepen is om de gevolgen van de invoering van de WNRA in de universitaire sector zo goed mogelijk in kaart te brengen en de implementatie naar de nieuwe situatie soepel te laten verlopen. Wat hierbij helpt is dat de universitaire sector al beschikt over een CAO waarin een groot deel van het burgerlijk recht is verwerkt mede omdat de drie bijzondere universiteiten al onder het BW vallen. Dit betekent dus dat de veranderingen voor de sector universiteiten minder ingrijpend zijn dan voor bijvoorbeeld de rijksoverheid. 
 
Gevolgen voor medewerkers van openbare universiteiten
De belangrijkste veranderingen na invoering van de WNRA zijn:
  • De eenzijdige aanstelling wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst;
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter; de bezwarenprocedures op grond van de AWB (Algemeen Wet Bestuursrecht) zijn niet meer van toepassing.
  • Andere ontslagprocedure. 
 
De VSNU houdt u via de website op de hoogte over de implementatie van de normalisering.