Print
 
 

WNT

 
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT) van kracht gegaan. Deze wet stelt grenzen aan de inkomens van bestuurders en toezichthouders in de publieke sector. Per 1 januari 2016 zijn de normen verder verlaagd, door een aanscherping van de wet (WNT-2). Het maximum komt nu ongeveer overeen met een ministerssalaris. Het wettelijk maximum geldt niet voor medewerkers, wel moeten universiteiten in hun jaarverslag (geanonimiseerd) openbaar maken hoeveel niet-topfunctionarissen een bezoldiging boven de WNT-2 norm hebben ontvangen en hoe hoog deze bezoldiging was.
 
Naleving WNT-norm 2019
 
In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) rapporteren alle universiteiten in hun jaarverslag over de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. De tabellen onderaan deze pagina geven een overzicht van de bezoldigingen in 2019, op basis van de universitaire jaarverslagen 2019. Hierbij worden ook gewezen bestuurders vermeld, die nog steeds in dienst zijn van de universiteit. In de meeste gevallen zijn zij actief als hoogleraar. 
 
De bezoldiging van alle nieuw benoemde bestuurders van universiteiten voldoet in 2019 aan de WNT-2 norm van €194.000. Voor aanstellingen van daarvoor geldt een overgangsregeling. In dat geval bedraagt de bezoldiging maximaal de WNT-norm van 2015, gesteld op €230.474. Voor de raden van toezicht gold in 2019 een maximale bezoldiging van €29.100 voor een voorzitter en €19.400 voor een lid. Onder het personeel van de universiteiten hebben 70 medewerkers in 2019 een salaris ontvangen van boven de WNT-2 norm. 
 
 

Bestuurders

 

 

Toezichthouders

1. De bezoldigingsnorm voor toezichthouders van universiteiten in 2017 is vastgesteld op €29.100 (voor de voorzitter van de Raad van Toezicht) en €19.400 (voor de leden van de Raad van Toezicht).  

 

Niet-topfunctionarissen

Voor niet-topfunctionarissen geldt geen bezoldigingsnorm. Wel moeten de universiteiten in hun jaarverslag (geanonimiseerd) openbaar maken hoeveel niet-topfunctionarissen een bezoldiging boven de WNT-2 norm hebben ontvangen en hoe hoog deze bezoldiging was. Dit levert het onderstaande overzicht op. (uitbetaling compensatievergoeding aftopping 2015/16)