Print
 
 

Bewust aanwijzen van examinatoren

 

Susan Voogd en Yvonne van der Hoop, Vrije Universiteit


Susan en Yvonne zijn beiden betrokken bij het toetsen op twee verschillende plekken in de VU. Yvonne bij het VUmc ten behoeve van het geneeskunde onderwijs en Susan bij het pas opgerichte UCGB (Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, voorheen Onderwijscentrum-VU en EXPOSZ), ten behoeve van hbo-onderwijs.

Zij lieten zien dat er ruimte is binnen de wettelijke kaders om het toetsbeleid op verschillende manieren in te richten en uit te voeren en spitsten dat toe op één onderdeel daarvan, nl. het aanwijzen van examinatoren. De hoofdvraag daarbij is: hoe kun je dat het meest effectief en efficiënt doen? Effectief omdat je wilt dat het bijdraagt aan de realisering van het toetsbeleid en efficiënt omdat het niet moet verworden tot een terugkerend bureaucratisch ritueel. 

Het “bewust aanwijzen” in de titel van de presentatie bleek vooral te zitten in de vooraf goed doordachte rol en functie van de examinator in de uitvoering van zeven stappen in de toetscyclus:

  • Basisontwerp
  • Construeren toetsmatrijs
  • Construeren toets/normeren
  • Afnemen
  • Beoordelen, verwerken, analyseren
  • Registreren en communiceren
  • Evalueren en verbeteren


Afhankelijk van de organisatie en van de ondersteuning bij het uitvoeren van de verschillende stappen kom je tot een expliciete beschrijving van de verantwoordelijkheden van de examinator. Door dat duidelijk te communiceren is voor alle betrokkenen en met name de examinatoren vooraf goed duidelijk wat het toetsbeleid inhoudt én wat de eigen rol daarbinnen precies is.

Daarmee werd dus eigenlijk in de titel van de presentatie een antwoord gegeven op de vooraf gestelde vraag:  “hoe kan het aanwijzen van examinatoren helpen om proactief ‘in control’  te zijn”?
Antwoord: door het “bewust” afgestemd op het eigen beleid en de eigen organisatie te doen en dat bij het “aanwijzen” te expliciteren.