Print
 
 

Workshop 11: Jurisprudentie examencommissies: zicht op de interpretatie van wettelijke bepalingen door de rechter

 

Frank Hendriks, HobéonAan de hand van bekende en minder bekende casuïstiek kamen de onderwerpen Procesrecht, Fraude en Vrijstellingen uitgebreid aan de orde. Frank gaf op die manier met een juridische bril op een mooi inzicht in jurisprudentie waar examencommissies in hun dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen.

In het onderdeel over procesrecht kwam aan bod dat het een tendens lijkt dat studenten vaker juridische stappen zetten. Door de deelnemers werd dat beaamd. Het is daarom goed om de beroepsprocedure helder te hebben. Vanwege de verplichte minnelijke schikking, dienen beroepsschriften aan het CBE/COBEX te worden gericht.  Het zenden van bezwaarschriften aan de examencommissies past niet binnen de systematiek van de WHW. Zo wordt voorkomen dat examencommissies twee keer een dergelijk minnelijk gesprek ingaan. Naast een eventuele uitspraak door een CBE/COBEX en het CBHO, is altijd nog een civiele procedure een optie.  Een tip was wel om bij de behandeling bij het CBHO een lid van de examencommissie mee te nemen.
In het onderdeel Fraude werd ingegaan op casuïstiek waarbij de definities van ‘onregelmatigheid’, ‘fraude’, ‘ernstige fraude’ en ‘plagiaat’ aan bod kwamen. Naar voren kwam dat het constateren van ‘ernstige fraude’ nodig is om tot het adviseren aan het CvB tot definitieve uitschrijving van de vermeende fraudeur aan de instelling noodzakelijk is. Een definitie voor ‘ernstige fraude’ is zeer lastig te maken. Gedacht moet worden aan situaties die zeer duidelijk afwijken van andere fraudezaken. In de bespreking van casuïstiek is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de proportionaliteit van de ‘sancties’ die de examencommissie kan opleggen, zeker ook bij ‘ernstige fraude’.

In het onderdeel over Vrijstellingen, kwam vooral naar voren dat het begrip vrijstelling nogal eens breder wordt getrokken dan men in eerste instantie zou denken. In de behandelde casuïstiek waarbij de zaal vooral het idee had dat gesproken zou moeten worden over het verzoek tot een andere wijze van toetsing, bleek toch dat er sprake zou moeten zijn van een vrijstelling.
Gezien de tijd werden de onderwerpen (her)beoordelen en examinator niet behandeld. De casuïstiek zal wel beschikbaar worden gesteld.
Duidelijk is geworden dat de casuïstiek zeer leerzaam is voor het begrijpen van procedures en het kunnen inschatten van de strafmaat. Een grote meerwaarde voor de aanwezigen die dat in hun dagelijkse praktijk als taak hebben.

Meer informatie over de digitale reader vindt u in de powerpointpresentatie.