Print
 
 

Workshop 13: Een voldoende halen, of laten zien wat je kan?


Lex Jansen, Handicap en Studie


Drie op de tien studenten in het hoger onderwijs heeft een functiebeperking, maar niet alle beperkingen worden door deze studenten zelf als probleem gezien dat het studeren belemmert. Zo staan er in het onderzoek “Studeren met een functiebeperking” (2012, ResearchNed/ITS i.o.v. ministerie OCW) ook zaken genomen als huidaandoeningen, die misschien wel voorkomen maar niet per se belemmerend werken. Uiteindelijk geeft 1 op de 10 aan tijdens de studie belemmerd te worden door deze functiebeperking. Dat gaat in totaal om ongeveer 66.000 studenten.
Onderwerp van de bijeenkomst was de rol van examencommissies wanneer een student met een extra ondersteuningsvraag vgl. leer-/functiebeperking aanpassingen vraagt op de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma . Wat kan een examencommissie daarin doen en waar kan ze dan op letten?

Stichting Handicap en Studie heeft richtlijnen opgesteld waarin de rol van de studentendecaan extra aandacht krijgt.

De Open Universiteit dient als casus voor deze workshop, omdat zij de voorgestelde systematiek van Stichting Handicap en Studie volgen.

Uit de discussie die ontstaat en de vragen die gesteld worden, blijkt achteraf: de procedure waarop verzoeken van studenten met een functiebeperking bij een examencommissie terecht komen verschillen, maar de uitkomsten en oplossingen  lijken op hetzelfde uit te komen. En dat geeft de aanwezigen een goed gevoel.