Print
 
 

Workshop 14: Toetsplannen nader bekeken


Maarten de Boer en Lonneke Schellekens, Universiteit Utrecht


In deze workshop zijn we ingegaan op de inhoud, functie en doel van een toetsplan en de rol hierin van de examencommissies. De Universiteit Utrecht (faculteit Sociale Wetenschappen) heeft een format ontwikkeld voor een toetsplan. Belangrijke onderdelen in dit toetsplan zijn de visie op onderwijs en toetsing binnen de opleiding, de curriculumopbouw, de toetsing op cursusniveau en de eindtermen van de opleiding.

De Universiteit Utrecht geeft in deze workshop een uitgebreide toelichting op het gekozen format. Het format is een integraal toetsplan, waarbij niet alleen toetsing op cursusniveau staat omschreven, maar ook de specifieke relatie met de eindtermen en leerdoelen van de opleiding.

De voordelen die de Universiteit Utrecht ervaart is dat de toetsplannen geen individuele onderdelen zijn, maar gezamenlijk met de andere toetsplannen een geïntegreerd geheel vormen in relatie met de leerdoelen en eindtermen van een opleiding.

In de discussie lag de focus met name op wat er wel/niet in een toetsplan zou moeten worden opgenomen.