Print
 
 

Workshop 3: Geen cijfers? Kan je dan wel beoordelen?


Frank van den Berg en Wessel Wits, ATLAS – Universiteit Twente


Het honourscollege van de UTwente geeft hun studenten geen cijfers. Waarom doen ze dat, wat doen ze dan als beoordeling en: wat is dan de rol van een examencommissie? Dat is het onderwerp van deze workshop.


Achtergrond


De ATLAS-opleiding is een opleiding tot breed georiënteerde, academisch ingenieur, die niet alleen technisch is onderlegd, maar ook kennis heeft van de sociale componenten van veel deelvragen. De toegang tot deze opleiding bestaat uit een selectie van studenten die prima scoren in het voortgezet onderwijs, aangevuld met een motivatie-brief.


Binnen de opleiding ligt meteen vanaf het begin de nadruk op: wat wil jij als persoon leren? Wat wil je ontwikkelen? Studenten kunnen dit vervolgens laten zien in project-gestuurde (open ended), peer-learning onderwijsonderdelen. Studenten krijgen daar zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren: herhaaldelijk laten ze zien wat ze hebben geleerd, door presentaties en rapporten, maar vooral ook zelfreflectie. Bij dat alles krijgen ze heel veel gerichte feedback van mentoren en docenten. Daarmee krijg de studenten vertrouwen in hun eigen capaciteiten en  resultaten, en leren ook te vertrouwen op de feedback (tops en tips) van een docent/mentor.  Die mentor is er namelijk om jouw individuele ontwikkeling te ondersteunen en mogelijk te maken, niet om je langs een meetlat te leggen. Utwente heeft ontdekt dat het weghalen van de fixatie op cijfers leidt tot anders en vaak: méér leren. 


Studenten houden vanaf dag 1 een portfolio bij waarin hun zelfreflectie, presentaties, schrijfwerk, als ook feedback en dergelijke wordt opgeslagen. Dit alles dient als input voor de beoordeling van de student door het docententeam aan het eind van een semester/periode.


Interessant is hierin de rol van de examencommissie: hoe kan een examencommissie een beoordeling beoordelen die er feitelijk niet is? De rol van de examencommissie wordt in Twente ingezet als monitor van het algehele beoordelingsproces. Zo is een examencommissielid is aanwezig bij docentoverleg waarin de feedback wordt besproken. Ook bekijkt de examencommissie het de onderdelen van het programma en let sterk op de eindtermen vs de semesteropbouw, de leerdoelen op zich en de planning.