Print
 
 

Workshop 7: Toetscommissie Erasmus School of Law (ESL): een commissie als verbeterinstrument?


Roel Pieterman, Erasmus Universiteit Rotterdam


De taak van de examencommissie zit erg op het idee van een ondergrens bewaken. Maar je wil juist de nadruk leggen op bevordering van kwaliteit.

De toetscommissies aan de EUR gaan uit van zelfregulerende professionals: docenten verstaan hun werk ook als het gaat om maken van toetsen. Academische vrijheid moet daarbij ook altijd bewaakt worden.  Mede door het werk van de toetscommissie is er een groot bewustzijn gekomen onder docenten over het belang van toetsing. Docenten hebben in vakgroepen daarom ook aanvullende cursussen over dat onderwerp gevolgd. De toetscommissie is een initiatief van de examencommissie. Het creëren van een open cultuur van toetsen is een wens: dat er binnen secties wordt gesproken over toetsen. Dat een docent tentamens niet alleen maar met collega's maakt of vraagt feedback op tentamens. In het toetsbeleid staat ook dat gestreefd wordt naar een constructief, lerend klimaat.

Er is een korte discussie over de rol van examencommissie versus die van een opleiding. Is het aan de examencommissie of de daaraan gelieerde toetscommissie om van te voren naar toetsen te kijken? Komt de examencommissie eigenlijk niet pas achteraf kijken? Deelnemers zijn het hier niet over eens. Er wordt daarbij wel gezegd dat vooraf meekijken meer als constructief wordt ervaren en achteraf als controleren, wat minder wenselijk is.

Er wordt bij de ESL in blokken getoetst. De overleggen hierover geven al een geactiveerde kennis en bewustzijn mee. Docenten die meedoen met het toetsen van een bepaald blok zijn zo al voorbereid voor als hun eigen blok wordt getoetst. Doordat vakgroepen samen werken wordt er nu ook bijvoorbeeld gekeken of er wel het juiste wordt getoetst in het juiste jaar.

Wat doe je met opvallende resultaten: iedereen is geslaagd? Men is het eens dat dit ingewikkeld ligt en er hebben veel dingen invloed op zo’n uitslag. Ongeldig verklaren van tentamens raakt verschillende tegenstrijdige belangen. Hoe transparant ben je daarover? Bij ESL moet er ook over aanpassen van normering transparant gerapporteerd worden. 

Uiteindelijk was er positieve feedback van collega’s op de toetscommissie, al was er soms eerst wat weerstand. Het is belangrijk dat docenten het zelf willen en uit zichzelf doen: dan gaat het om kwaliteit. Sommige opleidingen laten nu alles toetsen, soms door de toetscommissie, soms zelf. De toetscommissie heeft een roulatieschema en daarnaast kan een docent zelf een toets van de toetscommissie aanvragen.

De vraag wordt gesteld hoe je deskundig genoeg bent als toetscommissie als je andermans vak beoordeelt. Dan kijk je of het het antwoordmodel in overeenstemming is met de aard van de vraag, de toetsmatrijs en technische zaken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vooraf afgesproken kernpunten. Die kernpunten worden meegestuurd als er informatie wordt opgevraagd door de toetscommissie, zodat het proces transparant is.