Print
 
 

Workshop 8: Praktische tools voor verdere versterking: Zelfevaluatie, intervisie en training

 

Ludo van Meeuwen en Esther de Brouwer, Technische Universiteit Eindhoven

 

 

Aan de TU/e zijn er 16 examencommissies die worden ondersteund door Ludo en Esther. In deze workshop hebben de deelnemers kennis gemaakt met deze indrukwekkende ondersteuning en met name de wijze waarop invulling geven wordt aan de (verdere) versterking van de examencommissies.

 

De deelnemers - voornamelijk voorzitters en leden van examencommissies – werd gevraagd om (1) een mooi voorbeeld te delen en (2) een (praktische) uitdaging ten aanzien van Verdere Versterking op een post-it te schrijven. Ludo en Esther hebben dit verzameld en gebundeld.

 

Om te begrijpen hoe de door de TU/e ontwikkelde tools tot stand zijn gekomen is het van belang om de recente geschiedenis op te frissen.
Binnen TU/e wordt er door de examencommissies steeds meer ondersteuning gevraagd en hulp gezocht om aan de veranderende eisen en taak te kunnen voldoen. De documenten en tools die binnen TU/e worden gebruikt zijn ook beschikbaar voor externen (zie: documenten achtergrondinformatie onderaan dit verslag).

 

 

Tool 1: Training voor examencommissies

Voor deze training zijn concrete leerdoelen voor examencommissies geformuleerd en worden aan de hand van een checklist en handreiking achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen:

 

1)    Positionering van de examencommissie: bewustwording van de onafhankelijke positie, maar wel benoemd door de decaan. Examencommissies moeten de escalatiepaden weten te vinden.

 

2)    De kaders waarbinnen de examencommissie moet functioneren (WHW, OER, Reglement van de Examencommissies*) komen aan bod.
(*Reglement van de Examencommissie met aanwijzingen en richtlijnen om tot borging te komen)

 

3)    Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden: een lijst met 30-40 taken en de oorsprong van deze, bijvoorbeeld uit de WHW, de OER en afspraken tussen bestuur en examencommissie. Op die manier kan een EC meteen verwijzen naar deze oorsprong ter motivatie van besluiten.

 

4)    Richtlijn voor examencommissies. Dat kan als naslagwerk gebruikt worden.

 

 

Tool 2: Ondersteuning vanuit verschillende deskundigheden

Deze groep deskundigen levert casus van toetsproblematiek (met name fraude casuïstiek) en ondersteunt/informeert de juiste stakeholders (examencommissies, opleidingsdirecteuren) om deze goed in het zadel te houden. Bijvoorbeeld het bespreken van de jaarverslagen op de juiste agenda’s krijgen.

 

 

Tool 3: Overleg voorzitters Examencommissies

  • Alleen voorzitters - Elke 6 weken een uur.
  • Er worden besluiten genomen en concrete adviezen gegeven. Daardoor willen de voorzitters er bij zijn.
  • Opstellen van formats en modellen met ondersteuning vanuit centraal
  • Casuïstiek: examencommissies blijven onafhankelijk en nemen zelfstandige besluiten, maar casuïstiek wordt besproken - zonder waardeoordeel – om te komen tot afstemmen, maar niet afspreken.

 

Tool 4: Zelfevaluatie

Het is een checklist ingedeeld in 8 zaken: 8 hoofdstukken. Per stap wordt aangegeven: (1) wat het rapport Verdere Versterking (onderwijsinspectie) vraagt en aanbeveelt; (2) wat er binnen de TU/e in gang gezet is. Daarna wordt er door middel van vragen aan de examencommissies - doet de examencommissie iets wel/niet en hoe is dat geregeld – aangestuurd op concrete actiepunten.
Doel: Als je deze evaluatie stappen hebt gevolgd, kom je met vlag en wimpel door de accreditatie.

 

 

ZELF AAN DE SLAG
De deelnemers hebben in tweetallen een check uitgevoerd, dat leidde tot discussie over de verschillende onderwerpen. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat het merendeel de intentie heeft om deze tool (of een aangepaste vorm ervan) toe te passen in de eigen context.
Op basis van evaluaties kunnen ook werkbezoeken (intervisie) tussen examencommissies worden georganiseerd. Dit helpt om de verschillen tussen de examencommissies beter in kaart te brengen.
Er wordt een compliment gemaakt voor de ondersteuning die de TU/e levert aan de examencommissies. Maar tegelijk wordt ook benadrukt dat dit alleen maar kan als er voldoende facilitering komt vanuit centraal niveau. Bij TU/e is het project toetskwaliteit ook een initiatief vanuit het CVB.