Print
 
 

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten

 

Sinds december 1999 gelden er voor de universiteiten eigen regelingen op het gebied van werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Afspraken over sociale zekerheid staan niet in het CAO-boekje maar in aparte bijlagen.


In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt voor een universitaire werknemer de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (downloaden in de rechter kolom), waarin ondermeer doorbetaling van loon tijdens ziekte is geregeld.

 


Raadpleeg voor oudere versies ons archief.

 

Download

ZANU 2013 (versie 2018)

 

Gerelateerde onderwerpen

BWNU